NA VAŠE ČINY NEZAPOMENEME

Milí spoluobčané, je třeba uchovat v paměti nezapomenutelné skutky, postoje a aféry našich předních politiků. Bez rozdílu barvy a politické příslušnosti. Najděte si proto každý svého šmejda a něco si o něm přečtěte.

Volby

Nový příspěvek

VOLBY 2006

VOLBY 2006

Občané České republiky

a

Občanská demokratická strana

uzavírají

SPOLEČNĚ

ve dnech 2. — 3. června 2006 tuto smlouvu

PRO ČESKOU REPUBLIKU

I. Preambule

Priority kandidáta na předsedu vlády Mirka Topolánka
Práce: Všem spravedlivě snížíme daně a usnadníme podnikání. Tím umožníme vznik nových pracovních míst. Snížíme nezaměstnanost na polovinu, na úroveň před nástupem vlád ČSSD.

Právo: Omezíme prostor pro korupci snížením moci byrokracie, všudypřítomné státní regulace a obrovského přerozdělování. Zkrátíme soudní řízení na půl roku.

Podpora rodiny: Vrátíme rodině její důstojné místo ve společnosti. Vytvoříme prostor pro posílení mezigenerační solidarity.

Protibyrokratický boj: Radikálně omezíme objem vládních pravomocí, které dávají prostor pro svévolné zásahy státu vůči občanům.

Prestiž v zahraničí: Budeme hájit skutečné zájmy našich občanů ve světě.

II. Co garantujeme

Vláda jednoduchých a nízkých daní
1. Daně klesnou 100 % daňových poplatníků, tedy nejen bohatým. Všem lidem stoupnou čisté příjmy a firmám zisky.
2. Daňové přiznání bude možno podávat na jednom listu.
3. Úpravy DPH nepoškodí žádnou skupinu obyvatel. U 70 % zboží a služeb daňová sazba klesne (mj. u tepla a energií). Případné zvýšení cen malé části zboží a služeb o několik procent bude kompenzováno vyššími čistými příjmy a důchodcům valorizací penzí ve výši 1000 Kč měsíčně. Vláda vzdělání a skutečné solidarity
4. Nezavedeme školné, ale změnou financování studia zvýšíme počet vysokoškoláků na průměr EU. Především zvýšíme podíl studentů z nízkopříjmových skupin, který je u nás až čtyřnásobně nižší než ve vyspělých zemích.
5. Zastavíme současné snižování životní úrovně důchodců ve srovnání s těmi, kteří pracují. Změny penzijního systému se dnešních seniorů nedotknou.
6. Finanční spoluúčast ve zdravotnictví se nebude povinně zvyšovat. Zachováme ústavní právo na bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného zdravotního pojištění.
7. Výrazně snížíme celkové doplatky za léky proti současnému stavu, poškozujícímu hlavně chronicky nemocné a starší spoluobčany.
8. Peníze ve zdravotnictví soustředíme především na co nejkvalitnější léčbu vážnějších onemocnění. Vláda konce zbytečné byrokracie
9. Zrušíme nesmyslné zákony a předpisy komplikující život našim občanům a firmám (mj. minimální daň, registrační pokladny, placení nemocenské firmami, zákon o neziskových zdravotnických zařízeních, omezení studentských brigád).
10. Zjednodušíme zbytečně byrokratické zákony (mj. živnostenský zákon, školský zákon).

III. Čemu zabráníme

Konec vlády korupce
11. Zabráníme současné snaze vládnoucí ČSSD zametat všechny vlastní kriminální kauzy pod koberec a brzdit jejich vyšetřování. Zasadíme se o co nejrychlejší došetření těchto afér do konce. Vůči korupci ve vlastních řadách povedeme nulovou toleranci a budeme ji řešit nekompromisně.
Konec vlády s komunisty
12. Zabráníme nástupu rudé koalice KSČM a ČSSD v jakékoli formě. Zabráníme posilování vlivu komunistů.
13. Zabráníme zrušení lustračního zákona. Znemožníme návrat příslušníků i spolupracovníků StB a dalších exponentů minulého režimu do vysokých postů ve státní správě.
Konec vlády normalizačních praktik
14. Zabráníme návratu normalizačních praktik a omezování prostoru svobody, patrnému hlavně po nástupu Jiřího Paroubka. Zastavíme snahu ČSSD a komunistů vyvlastňovat, zestátňovat, zastrašovat
média, schvalovat neadekvátní brutální zásahy policie bez následného potrestání viníků.
15. Zabráníme politicky motivovanému zneužívání policie.
Občané České republiky mají právo na pravidelnou kontrolu plnění závazků Občanské demokratické strany a na neprodloužení mandátu v případě jejich neplnění.

Mirek Topolánek
předseda Občanské demokratické strany

Občané České republiky
Tato smlouva vstupuje v platnost vhozením hlasovacího lístku č. 9 (Občanská demokratická strana) do hlasovací urny ve volbách do Parlamentu České republiky ve dnech 2. - 3. 6. 2006.

 

Volby do Poslanecké sněmovny

Parlamentu České republiky
konané ve dnech 2. - 3.6.2006

Volební účast: 64, 47 %

5 348 976 platných hlasů

Kód

Název strany

Platné
hlasy

celk.

v %

1

Strana zdravého rozumu

24 828

0.46

2

České hnutí za národní jednotu

216

0.00

3

Balbínova poetická strana

6 897

0.12

4

Liberální reformní strana

253

0.00

5

Právo a Spravedlnost

12 756

0.23

6

NEZÁVISLÍ

33 030

0.61

7

Česká pravice

395

0.00

8

Koruna Česká (monarch.strana)

7 293

0.13

9

Občanská demokratická strana

1 892 475

35.38

10

Česká str.sociálně demokrat.

1 728 827

32.32

11

SNK Evropští demokraté

111 724

2.08

12

Unie svobody-Demokratická unie

16 457

0.30

13

Helax-Ostrava se baví

1 375

0.02

 

14

Pravý Blok

20 382

0.38

15

4 VIZE-www.4vize.cz

3 109

0.05

16

Česká str.národ.socialistická

1 387

0.02

17

Moravané

12 552

0.23

18

Strana zelených

336 487

6.29

19

Humanistická strana

857

0.01

20

Komunistická str.Čech a Moravy

685 328

12.81

21

Koalice pro Českou republiku

8 140

0.15

22

Národní strana

9 341

0.17

23

Folklor i Společnost

574

0.01

24

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

386 706

7.22

25

NEZ.DEMOKRATÉ(předs.V.Železný)

36 708

0.68

26

STRANA ROVNOST ŠANCÍ

10 879

0.20

 

Mandáty do PČR

  1. ODS               Mandáty 81    40.50%
  2. ČSSD             Mandáty 74    37.00%
  3. KSČM           Mandáty 26     13.00%
  4. KDU-ČSL     Mandáty 13        6.50%
  5. SZ                   Mandáty 6         3.00%

A jak to dopadlo s předvolebními sliby tentokrát ?

Volební kampaň ODS měla 5 následujících priorit (v kampani uváděných jako tzv. pět „P“): práce, právo, podpora rodiny, protibyrokratický boj a prestiž v zahraničí.

Koaliční vláda ODS, KDU-ČSL a Strany zelených zahájila reformu veřejných financí, která nabyla účinnosti k počátku roku 2008. Od počátku  roku 2008 se vybralo na daních z příjmu fyzických osob o 200 milionů více než v r.2007. ODS však před volbami slíbila snížení daní, a to všem. Mirek Topolánek prohlásil, že se jedná pouze o jeden z kroků, který má vést ke snížení deficitu veřejných financí. Přiznal, že volební slib nedodržel, ale v zápětí dodal: "Daňová reforma je trochu nalej – vylej. Přímé daně jsme snížili, zatímco nepřímé zvýšili, takže celková daňová zátěž se tolik nezměnila,"

ODS garantovala snížení nezaměstnanosti. Tento slib byl dodržen, ale ne zcela, protože nezaměstnanost měla být snížena o polovinu. Musíme vzít také v úvahu, že se nejedná o celé volební období a v závěru působení vlády se začala rozbíhat světová hospodářská krize. ODS se zavázala, že vytvoří takové podmínky, aby bylo pro občany výhodnější pracovat, než pobírat dávky. V důsledku toho byly sníženy sociální dávky pro nezaměstnané, aby byli lidé více motivováni pracovat. Situace se o moc nezlepšila důchodcům. ODS slíbila zvýšení penze o o 1000 korun měsíčně od 1. ledna 2007, reálně bylo schváleno, že od srpna 2008 budou důchodci pobírat dávku v průměru 465 korun měsíčně.

Z oblasti „práva“ bylo slíbeno zrychlení soudního řízení. Vláda provedla řadu změn v justici. Byly nastaveny podmínky pro vytvoření dalších soudů v jednotlivých krajích  a byl i zvýšen počet soudců v oblastech, kde byl vysoký počet nedodělané práce. Ministerstvo spravedlnosti pod vedením J. Pospíšila začala pracovat i na reformě vězeňské služby. Nejviditelnějším krokem byl v roce 2007 zahájený projekt justice. Ejustice je systém elektronického a internetového soudnictví, který zahrnuje několik vzájemně provázaných služeb pro občany a je propojen s dalšími institucemi státní správy. Projekt má vést ke zjednodušení a zefektivnění soudního řízení.

Oblast podpory rodiny. Občanští demokraté prosadili celkové snížení výdajů státu, tedy i sociálních dávek pro nezaměstnané, rodiny s dětmi, došlo i ke zrušení příspěvku pro školáky (tzv. pastelkovné) a bylo sníženo porodné. Rodinám nepřispělo ani zavedení regulačních poplatků u lékaře, za recept a v nemocnicích. Navíc, děti do 18 let věku a matky s nově narozenými dětmi nebyly osvobozeny od regulačních poplatků. Nicméně podle vlády právě změny v daňovém a sociálním systému vedly k finančním úlevám rodinám, byla zavedena i tzv. vícerychlostní rodičovské dovolené, v rámci níž by měla být posílena svoboda rodičů při skloubení péče o děti a práce. Je obtížné jednoznačně říci, jestli byl slib splněn, ale spíš ne.

Protibyrokratický boj. Vláda v čele s ODS učinila několik kroků. Jedním z nich bylo snižování stavu zaměstnanců státní správy, který vedl k úspoře ve státním rozpočtu. Byl realizován projekt Českého Podacího Ověřovacího Informačního Národního Terminálu, tzv. Czech POINTu, který vláda prezentovala jako nástroj pro omezení prostoru pro byrokracii a korupci. Zavedení Czech POINTů, eJustice i postupné prosazování eGovernmentu bylo jistě pro mnoho občanů vítaným krokem ke zjednodušení vyřizování záležitostí s úřady. Ovšem někteří občané, např. méně vzdělaní nebo starší obyvatelé mohou mít problémy. Zjištění elektronizovaných údajů vyžaduje, aby občan měl doma počítač s internetem a základní znalosti pro práci s internetem.

Volební program ODS jednoznačně sliboval nezavedení školného na vysokých školách. Ale nyní už ODS hovoří o zavedení nějaké formy poplatků na vysokých školách. Ondřej Liška, připustil, že by mohla být zavedena nějaká forma plateb. Platby nenazval přímo „školným“, ale systémem motivačních poplatků.

ODS se zavázali hájit zájmy ČR v zahraničí. Jelikož ODS občanům nevyjasnila, co jsou zájmy ČR, je velmi obtížné zhodnotit, zdali je slib plněn.

Vláda v čele s Mirkem Topolánkem řadu slibů splnila, na druhou stranu řadu slibů porušila: např. důchody nebyly zvýšeny do takové míry, jak se slibovalo; byl porušen slib bezplatné zdravotní péče, na níž mají občané nárok podle Ústavy

Nejflagrantnějším porušením programu ODS je její postoj k Lisabonské smlouvě

 

Výsledky jsou podobné a již zde máme volby předčasné podzim 2009 a sliby se začínají množit

Žádné komentáře
 
Politikmann nás spasí!!! Najdi si svýho šmejda !!!