NA VAŠE ČINY NEZAPOMENEME

Milí spoluobčané, je třeba uchovat v paměti nezapomenutelné skutky, postoje a aféry našich předních politiků. Bez rozdílu barvy a politické příslušnosti. Najděte si proto každý svého šmejda a něco si o něm přečtěte.

Volby

Nový příspěvek

PŘEDVOLEBNÍ PROGRAMY A LÍDŘI KANDIDÁTEK

Předvolební kampaně a lídři stran

ČSSD si jako téma pro volby do Evropského parlamentu vybrala boj proti hospodářské krizia zároveň je míní pojmout i jako „referendum“ o vládě Mirka Topolánka. Její slogan zní: "Jistota pro lidi - naděje pro Evropu ČSSD zahájila kampaň do eurovoleb: útočí na ODS ČSSD chystá eurokampaň za třicet milionů
ČSSD 16. dubna, spustila negativní předvolební kampaň do Evropského parlamentu proti svým protivníkům z ODS. ČSSD v čele s Jiřím Havlem kritizuje především neschopnost ODS a špatný kontakt s voliči. Havel se vyjádřil negativně i na adresu lustračního zákona, který má podporu ODS.

Stranické kandidátky

Do čela kandidátky ČSSD se postavil Jiří Havel, stranický odborník na ekonomiku a vysokoškolský pedagog. Dále kandidují dosavadní europoslanci Richard Falbr a Libor Rouček

 

Kampaň ODS byla představena 13. února lídrem Janem Zahradilem. Založená je mimo jiné i na kritice hejtmanů zvolených za ČSSD. Strana k tomu spustila i internetovou stránku nazvanou „ČSSD proti vám“. ODS nastupuje s heslem "Řešení místo strašení" ODS za evropskou kampaň utratí 40 milionů

"Ústředním mottem je slovo řešení, úmyslně se tím vymezujeme proti pojmu jistoty," uvedl předseda ODS Mirek Topolánek s tím, že volby do evropského parlamentu neberou občanští demokraté jako druhořadé. Lídr kandidátky Jan Zahradil  -  ODS chce vystupovat jako strana proevropská, která se nezříká silných proevropských řešení tam, kde to bude výhodné. Stejně tak ale občanští demokraté nezaváhají rozhodnout se pro národní řešení, pokud se to vyplatí. Pro kampaň si ODS vybrala pět hlavních témat. "Náš program se neopírá o katastrofické scénáře a strašení neutěšenou budoucností. Nabízíme řešení aktuálních problémů České republiky – aktivně, promyšleně a zodpovědně."

Řešení proti krizi

Zdůrazňuje význam zlepšování podmínek pro podniky a získávání odbytových příležitostí na mezinárodních trzích z hlediska zaměstnanosti.

Řešení pro zachování pracovních míst

ODS pokládá zachování pracovních míst za hlavní stimul spotřeby. Odmítá plošné rozdávání podpor jako neúčinné plýtvání, které krizi prohlubuje. 

Řešení pro spravedlivý sociální systém

Předpokladem fungujícího sociálního systému je jeho adresnost. ODS pokládá jednotný evropský sociální systém za nereálný. Každá země zápasí se zcela jinými problémy.

Řešení pro energetickou bezpečnost

Ta naopak vyžaduje úzkou koordinaci všech členů EU při budování nových energovodů, při liberalizaci evropského trhu energií, renesanci jaderné energetiky a výzkumu alternativních zdrojů. 

Řešení pro Českou republiku v Evropě

Chceme lépe využívat peníze, které k nám přicházejí z EU. Proto prosadíme revizi pravidel pro rozdělování evropských fondů ve prospěch zjednodušení a rozšíření možností čerpání.

Prosadíme, aby příští rozpočet EU po roce 2013 nenarůstal, ale lépe využíval stávající příjmy – k tomu je nutno zásadně reformovat některé komunitární politiky, jako je společná zemědělská politika.

Daně, sociální, zdravotní a penzijní systémy, ale také zahraniční a bezpečnostní politiku ponecháme pod výsostnou kontrolou jednotlivých členských států EU.

Budeme dále usilovat o zjednodušení nepřehledné evropské legislativy.

Postavíme politickou alternativu dosud převažujícímu federalistickému proudu v EU, ať už ztělesňovanému EPP nebo PSE. Prvním krokem v tomto smyslu už bylo založení nové frakce v EP.

Občanskou demokratickou stranu povede dosavatní europoslanec Jan Zahradil. Na druhém místě je bývalý Moravskoslezký hejtman Evžen Tošenovský.

KSČM sestavila otevřený volební program pro volby do Evropského parlamentu, používá slogan "SVÝM HLASEM ZMĚŇTE BUDOUCNOST EVROPY - JEŠTĚ NENÍ POZDĚ!". Otevřený volební program KSČM pro volby do Evropského parlamentu 2009

PRO naše občany, rodiny a děti 

PRO přírodu a prostředí, v němž žijeme 

PRO práci našich občanů 

PRO cenovou a energetickou stabilitu 

PRO spolehlivý odbyt českých výrobců

Když jiné strany strašily naše občany Ruskem, Čínou a dalšími východními státy, KSČM pomáhala sjednávat kontrakty pro české podniky. Máme na co navázat. V době krize jsou tím nejdůležitějším pro naše občany práce a energetická stabilita.

Když jiné strany privatizovaly banky, KSČM hlasovala proti. Dnes vlády zahraničních velmocí vykupují podíly v bankách, aby oslabily dopady krize. Skutečnost nám dává za pravdu. Silný stát je pro sociální a ekonomickou stabilitu země stále důležitý. Důležitá je i akceschopná evropská integrace.

KSČM odmítá agresivní politiku NATO, rozpoutávání lokálních válek v zájmu USA. Dnes i američtí občané ve volbách odmítli politiku, která přinesla dvě války a ekonomickou krizi. Odmítáme podíl ČR na zahraničních vojenských misích a umístění cizích vojenských základen v ČR. Tyto aktivity ohrožují bezpečí občanů, ekonomickou stabilitu Evropy, zhoršují vztahy se zeměmi, na nichž je Evropa energeticky závislá. Chceme, aby evropská bezpečnost byla budována jako obranná platforma, aby se nepodřizovala zájmům cizích velmocí.  

EVROPU BEZ BARIÉR:

PRO osoby, zboží, služby a kapitál 

PRO všechny poctivě pracující občany 

PRO sociální, věkové i zdravotní handicapy

PRO důstojný život všech lidí bez rozdílů

Volný pohyb osob, zboží, služeb i kapitálu důstojný život všech občanů nezaručí. Nezaručí ani obranu proti ekonomické krizi. Ruka trhu je nemilosrdná. Lidská práva bez práv ekonomických a sociálních jsou prázdnou frází. I v tom dává vývoj za pravdu KSČM. Chceme, aby Evropa byla regionem, v němž se daří překonávat jakákoli znevýhodnění občanů, bez rozdílu bydliště, věku, pohlaví, zdravotního stavu, náboženství aj.

Evropu jako kontinent bez jakékoli diskriminace.  

EVROPU JAKO MÍSTO PRO ÚSPĚŠNÝ ŽIVOT:

ŘÍKÁME ANO:

jistotě zaměstnání doma i jinde v Evropě, politice, která přinese kvalifikovanou práci a odpovídající platy 

vysoké kvalifikaci - studiu a odborným stážím 

podpoře podnikatelům, krajům, městům i obcím 

ochraně a posílení práv zaměstnanců, stabilitě reálných mezd 

opatřením proti přesunu zahraničních firem z ČR výlučně pro vyšší zisk, stejně jako stěhování firem v době krize 

vyšším investicím do vzdělání, zdravotní péče, veřejné dopravy, sportu i kultury 

bezplatnému školství 

zastavení další privatizace veřejného sektoru  

EVROPU EKONOMICKÉHO ROZVOJE A STABILITY:

ŘÍKÁME ANO:

opatřením proti globální finanční krizi, efektivní bankovní regulaci 

omezením spekulativních obchodů s cennými papíry a měnou (zákaz některých operací, zavedení speciální daně aj.) 

koordinované, ekologicky únosné energetické politice, ovšem realistické, bez zneužívání a vydírání 

opatřením proti hospodářské krizi - podpoře změn ve struktuře ekonomiky, pomoci výrobním podnikům v prosazování nových výrob, inovacím a různým formám zaměstnanosti 

posílení strategického vlivu státu prostřednictvím státních investičních fondů, budování silného veřejného sektoru 

uplatnění prvků participace zaměstnanců na řízení a zisku až po podporu pronajímání či prodeje podniků zaměstnancům 

stabilitě cen 

společnému trhu s volnou hospodářskou soutěží, vysokým potenciálem a právní garancí pro všechny aktéry na trhu 

opatřením proti daňovému či mzdovému dumpingu 

udržitelnému rozvoji, založenému na ekologicky vyváženém růstu, s tím, že ekologie se stane také zdrojem zaměstnanosti 

průhlednému systému, který by financoval novou vlnu inovací - hlavnímu zdroji opětného ekonomického růstu

EVROPU JAKO MÍSTO DEMOKRATICKÉHO DIALOGU:

ŘÍKÁME ANO:

skutečně rovnoprávné unii občanů i států Evropy

lidské důstojnosti, svobodě, demokracii, rovnosti, právnímu státu

spravedlnosti a sociální ochraně (zavedením evropské minimální mzdy, minimálního důchodu, minimálního příjmu pro nezaměstnané), vyššímu standardu odborových práv a zaměstnaneckým radám v podnicích 

mezigenerační solidaritě 

ochraně práv dětí 

rovnosti mezi muži a ženami novému standardu pro handicapované spoluobčany 

přímé demokracii a silnějším kompetencím Evropského parlamentu i národních parlamentů místo nekontrolovatelné byrokracie

EVROPU MÍROVOU, HUMÁNNÍ, CHRÁNÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

ŘÍKÁME ANO:

podpoře míru, úcty k životu, humanistickým, kulturním a mravním hodnotám a kvalitním životním podmínkám pro všechny 

systému kolektivní bezpečnosti místo vojenských bloků 

použití vojenské síly výhradně pro obranu, zastavení militarizace 

prostoru pro šíření svobody, bezpečnosti a práva 

zlepšování kvality životního prostředí, ochraně před dovozem cizího odpadu 

bezpečnému jadernému programu pro zajištění energetických potřeb na základě technického pokroku a bez iracionálních tabu 

podpoře železnice, zpoplatnění průjezdu českými dálnicemi, rozvoji veřejné dopravy 

boji proti jakékoli diskriminaci 

sociální a územní soudržnosti a solidaritě mezi členskými státy  

ŘÍKÁME NE!

pokračování neoliberální politiky EU, zhoršující životní podmínky občanů a vylučující sociální otázky z procesu prohlubování evropské integrace 

omezování sociálních, odborářských a zaměstnaneckých práv, prohlubování sociálních rozdílů 

nadřazování kterýchkoli států a národů při rozhodování, nátlaku velmocí na jiné státy 

rostoucí byrokracii, nesmyslným normám, neprůhlednému systému rozhodování o společných záležitostech výkonnými orgány EU 

diskriminačním podmínkám pro nové členské země včetně ČR (omezení zemědělské produkce aj. výrobních odvětví, volného pohybu pracovních sil, využívání už existujících fondů apod.) 

lhostejnosti k životnímu prostředí 

pokračování v militaristické politice NATO a podřizování se zájmům USA 

neopodstatněným, a zejména útočným vojenským misím 

cizím vojskům a základnám na území našeho státu  

KSČM není v Evropě sama.

Má s kým na svém programu spolupracovat. Proto podporuje proces politického sjednocování levicových sil nejen v EU, ale v celé Evropě!

SVÝM HLASEM ZMĚŇTE BUDOUCNOST EVROPY - JEŠTĚ NENÍ POZDĚ!

"Modrá šance" krizi prohlubuje, "oranžová naděje" ji neřeší VOLTE KANDIDÁTY KSČM!

Na předních místech kandidátky KSČM jsou dosavadní europoslanci Miloslav Ransdorf a Vladimír Remek, dále kandidují například poslankyně Kateřina Konečná a Zuzka Bebarová-Rujbrová. Na devátém místě je umístěn Jiří Hudeček, člen Strany demokratického socialismu

KDU-ČSL 

Program - Energetická nezávislost Česka, rovné podmínky pro všechny zemědělce v EU, podpora vědy, ale také boj proti zneužívání dětí a zamezení dovozu nebezpečných výrobků jsou body programu KDU-ČSL do červnových eurovoleb. Kandidátka strany obsahuje 29 jmen, z toho třetinu tvoří ženy. Lídry jsou europoslanci Zuzana Roithová a Jan Březina. Lidovci svou kampaň s rozpočtem pěti milionů a heslem "Zvol své evropské hvězdy" představili na tiskové konferenci v pražské Štefánikově hvězdárně.

 KDU-ČSL povede současná europoslankyně Zuzana Roithová

Stranu zelených povede náměstek ministra životního prostředí Jan Dusík.[3] Na kandidátce se dále nachází poslanci Kateřina Jacques a Přemysl Rabas, socioložka Jiřina Šiklová, dosavadní europoslanec za německé zelené Milan Horáček nebo bývalá ministrně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková.

Za SNK ED kandidují Lukáš Macek, Zuzana Baudyšová, Jiří Plecitý, Eva Palatová, Sylva Kováčiková a další.

Za novou parlamentní Stranu svobodných občanů kandidují Jiří Payne a Benjamin Kuras.

Za nový politický subjekt Starostové a nezávislí bude kandidovat dosavadní senátor Jaromír Štětina..

Záměr kandidovat s euroskeptickým programem deklarovali také europoslanci zvolení v roce 2004 za hnutí NEZÁVISLÍ. Vladimír Železný nechal zaregistrovat značku Libertas.cz. Její kandidátku povede Vlastimil Tlustý, dále kandiduje i Jan Schwippel (oba dva poslanci vyloučení z poslaneckého klubu ODS). Jana Bobošíková hodlá složit koalici s názvem Suverenita

 

 

Žádné komentáře
 
Politikmann nás spasí!!! Najdi si svýho šmejda !!!