NA VAŠE ČINY NEZAPOMENEME

Milí spoluobčané, je třeba uchovat v paměti nezapomenutelné skutky, postoje a aféry našich předních politiků. Bez rozdílu barvy a politické příslušnosti. Najděte si proto každý svého šmejda a něco si o něm přečtěte.

Veřejné mínění

Nový příspěvek

AGENTURA TSN FACTUM

TNS Factum: Factum poskytuje své služby od roku 1991, kdy jsem ji spoluzakládal jako jednu z prvních soukromých agentur výzkumu trhu v bývalém Československu. Ve společnosti dnes působí tým kvalifikovaných odborníků, více než 850 vyškolených tazatelů pro osobní dotazování, 250 pro studiové testy. Propracovali jsme se mezi nejlepší dodavatele marketingových informací a řešení na českém trhu. Spolu s námi můžete maximalizovat návratnost svých marketingových investic.

RNDr. Jan Herzmann, spoluzakladatel a majitel společnosti

Naše poslání a vize:

přinášet spolehlivé a hodnověrné marketingové informace,

připravovat ucelené návrhy marketingových řešení,

být nejen dodavatelem, ale především partnerem svých klientů.

Naše služby vycházejí z devíti principů:

znalosti českého a slovenského trhu, podložené více než patnáctiletou tradicí úspěšného fungování společnosti,

znalosti podnikatelského prostředí a schopnosti porozumět byznysu našich klientů,

partnerských kontaktů v zemích střední a východní Evropy,

týmu kvalifikovaných odborníků, schopných dodat "na míru" připravené informace a koncepty marketingových řešení,

individuální péče o klienty a jejich projekty,

efektivně zvládnutého systému terénního sběru marketingových informací,

dlouholetých zkušeností s používáním standardizovaných, mezinárodně uznávaných metod včetně značkových výzkumných produktů,

flexibility a rychlosti poskytování služeb,

tradice dodržování nejpřísnějších standardů kvality a etiky výzkumné práce.

Škála našich služeb

Flexibilní nízkonákladový terénní sběr dat, zajišťovaný jak vlastními instrumenty (Face-to-Face formou in-home, in-store, CLT, Focus Groups), tak prostřednictvím outsourcovaných služeb (CATI, on-line).

Sofistikované postupy terénního sběru dat s vysokou přidanou hodnotou, zajišťované vlastními instrumenty (statisticky náročné výběrové procedury, FG a hloubkové rozhovory s aplikací psychologických metod, práce s nestandardními cílovými skupinami apod.).

On-line Data Delivery

Srozumitelné a uživatelsky přívětivé výstupy - zprávy a prezentace.

Komplexní analýzy trhu propojující informace z kvalitativního výzkumu i kvantitativního výzkumu a externích zdrojů "tvrdých" dat.

Navazující marketingové poradenství

Samostatná poradenská činnost pro subjekty, které pracují s marketingovými daty z vlastních zdrojů.

Žádné komentáře
 
Politikmann nás spasí!!! Najdi si svýho šmejda !!!