NA VAŠE ČINY NEZAPOMENEME

Milí spoluobčané, je třeba uchovat v paměti nezapomenutelné skutky, postoje a aféry našich předních politiků. Bez rozdílu barvy a politické příslušnosti. Najděte si proto každý svého šmejda a něco si o něm přečtěte.

Politické strany

Nový příspěvek

PROGRAM DĚLNICKÉ STRANY

Charakteristika a program

Při založení deklarovala strana záměr „aktivní politikou konkurovat především KSČM“ a přihlásila se k „původním kořenům dělnického hnutí 19. století“. Ve svém programu uvádí „Nechceme být žumpou Evropy“ a zemí plnou imigrantů, přistěhovalců ze států bývalého Sovětského svazu...

Strana se označuje jako „lidová“, odmítá dělení na levicové a pravicové strany, jelikož podle ní je to „již přežité účelové dělení národa na dva tábory, jejichž vzájemné hašteření uměle vyvolává atmosféru účelné a názorově bohaté parlamentní debaty.“ DS ve svém programu mimo jiné požaduje vystoupení z EU a z NATO a zavedení jednokomorového parlamentu. Dále například navrhuje zrušení všech podpor pro přistěhovalce, zákaz sňatků homosexuálů a obnovení trestu smrti. Chce také zavést určování národnosti obyvatel a jejího potvrzení do osobních dokumentů. Navrhují řešit kriminalitu dětí vězením již od 13 let, nebo drogově závislých jež chtěj léčit rovněž kriminálem.

Hlavním bodem programu dělnické strany je řešení otázky nezaměstnanosti. V roce 2008 měla dále v programu reformu ústavních institucí (zrušení Senátu), zrušení státních dotací pro politické strany za poslanecké mandáty, zavedení odvolacího práva voličů vůči poslancům, přímou volbu prezidenta, větší samostatnost měst a obcí, zákon o domovském právu, zřízení „zemských hranic“ Moravy a Slezska, přehodnocení pomoci třetímu světu, zpřísnit ochranu kulturního a národního dědictví, přijetí zákona o ochraně života od početí až do přirozené smrti, znovuzavedení trestu smrti, rozšířit pravomoci policie, zákon zakazující veřejný prodej a propagaci pornografii, podporovat mladé rodiny a zajistit seniorům důstojné podmínky pro život, vrácení prestiže řemeslům, zjednodušení daňové soustavy a omezení byrokracie, reformu zdravotnictví, školství a rozvoj sportu a tělovýchovy.

DS uvádí: „chceme nejen hájit zájmy tzv. obyčejných občanů (...), ale prosazovat principy tržního hospodářství a podporovat drobné české podnikatele a živnostníky.“ Vystupuje proti zaměstnávání cizinců, některým menšinám, zejména Romům a homosexuálům. Například místopředseda strany Štěpánek prohlásil v souvislosti propouštěním v Tatře:„Propuštění cizinci musí být okamžitě deportováni do svých domovských zemí. Budou to věru dobře investované peníze, když zde nebudou, když se jich zbavíme, když zde není pro ně práce. Když není práce pro české lidi, tak by neměla být práce ani pro cizince,“ Při volbě prezidenta ČR na přelomu ledna a února 2003 navrhla Karla Gotta.V říjnu 2008 měla Dělnická strana přibližně 300 členů. V únoru 2009 měla strana, dle Chebského deníku, 600 členů.

DS vydává také noviny Dělnické listy a od 21. ledna 2009 provozuje internetovou televizi.

Žádné komentáře
 
Politikmann nás spasí!!! Najdi si svýho šmejda !!!