NA VAŠE ČINY NEZAPOMENEME

Milí spoluobčané, je třeba uchovat v paměti nezapomenutelné skutky, postoje a aféry našich předních politiků. Bez rozdílu barvy a politické příslušnosti. Najděte si proto každý svého šmejda a něco si o něm přečtěte.

Politické strany

Nový příspěvek

DĚLNICKÁ MLÁDEŽ

Dělnická mládež

Dělnická mládež je občanské sdružení mladých lidí ve věku 15 až 35 let sympatizujících s Dělnickou stranou nebo přímo se podílejících na její činnosti. Sdružení je registrované od 3. března 2009.

Každý zájemce o členství podpisuje následující prohlášení, aby mohl do Dělnické mládeže vstoupit:

„Přihlašuji se za člena Dělnické mládeže. Slibuji, že budu dbát o dobré jméno hnutí.“ a „Má generace představuje novou kulturu, která převezme zodpovědnost za vedení této země. Hlásím se k národnímu socialismu. Odmítám současný kapitalismus a předešlý komunismus. Tyto ideologie vážně poškozují principy zdravé společnosti. Věřím v kulturní revoluci – definitivní odklon od materialismu a návrat k tradičním hodnotám, které jsou v rovnováze mezi hmotou a duchem, mezi materialismem a idealismem. Národně socialistická revoluce vychází z mého srdce, nezatíženého materialismem ani jiným otroctvím, způsobeným mocí kapitálu, tříd nebo korporací. Jako člen Dělnické mládeže budu pracovat pro změnu myšlení lidí, protože jedině tak mohu docílit změn hodnot ve společnosti, v souladu s mým světonázorem. Tento můj dějinný úkol je nevyhnutelný pro lepší budoucnost a jednotu národa, k zachování důstojnosti lidské bytosti.“

Žádné komentáře
 
Politikmann nás spasí!!! Najdi si svýho šmejda !!!