NA VAŠE ČINY NEZAPOMENEME

Milí spoluobčané, je třeba uchovat v paměti nezapomenutelné skutky, postoje a aféry našich předních politiků. Bez rozdílu barvy a politické příslušnosti. Najděte si proto každý svého šmejda a něco si o něm přečtěte.

Politické strany

Nový příspěvek

CO JE DĚLNICKÉ STRANĚ VYTÝKÁNO

 

Kritika Dělnické strany

Strana je podle médií a podle zprávy pražské policie propojena s neonacistickými organizacemi. Strana je běžně označována jako extremistická a ultrapravicová. Akcí Dělnické strany se pravidelně účastní přívrženci Autonomních nacionalistů a neonacistického hnutí Národní odpor. Podle odborníků z ministerstva vnitra se Dělnická strana chová protiústavně.

Zpráva pražské policie za rok 2008 zveřejněná 20. ledna 2009 uvádí, že v Dělnické straně personálně vládnou Autonomní nacionalisté a neonacisté z hnutí Národní odpor, kteří se se stranou dohodli na spolupráci, což ale předseda DS Tomáš Vandas popřel a uvedl že se stačí podívat na nejvyšší vedení strany v minulém a v tomto roce.

Kandidát Dělnické strany na Vysočině v krajských volbách 2008 Erik Sedláček byl za vedení neonacistického internetového časopisu Poslední generace nepravomocně odsouzen okresním soudem na tři roky pro trestný čin podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačování práv a svobod člověka. Sedláček označil proces za čistě politický. PO ODVOLÁNÍ BYL SPROŠTĚN VINY.

Předseda ČSSD Jiří Paroubek prohlásil po rozhodnutí NSS, že „Populismus Dělnické strany a její neúcta k základním demokratickým hodnotám i tradicím české státnosti je zřejmá,“. Dělnická strana podle něj využívá podobné spory a střety se státní mocí k vlastnímu zviditelnění. „K tomu jí, bohužel, mocně pomáhají česká média, ale i zásadní chyby Topolánkovy vlády,“  Později (20. 4. 2009) kritizival ministerstvo vnitra: "....naprostý diletantismus ministerstva vnitra pod vedením Ivana Langera, kdy přes opakované žádosti Nejvyššího správního soudu nebylo schopno vypracovat standardní žalobu na zrušení Dělnické strany. Toto lajdáctví vedlo místo ke zrušení Dělnické strany k její větší propagaci a legitimizaci,“

Biskup Václav Malý napsal, že Dělnická strana a Národní strana narušují pokojné soužití a pěstují programovou nesnášenlivost. Václav Malý tvrdí, že je naprosto nutné, aby tyto strany byly zakázány. Podle něj měla všechna jejich veřejná vystoupení zjevné znaky rasismu. Je znepokojen tím, že dosud příslušné státní instituce neměly odvahu jejich činnost zakázat a také tím, že radikálové těchto politických uskupení mají dokonce podporu části občanské veřejnosti. Také tvrdí: "Stoupenci zmíněných stran....za svými agresivními výpady skrývají svou osobní zbabělost a slabošství, a proto hledají dav, kde se mohou vybít. Pronášejí hesla, o jejichž dosahu nemají ani tušení. Protože neznají ze své zkušenosti strasti a hrůzy rasové nenávisti ve 20. století, zaslepeně a s běsněním chtějí aplikovat ve vztahu k rasově odlišným princip kolektivní odpovědnosti. Hrůza, z níž naskakuje husí kůže! Je nutné jejich projevům zabránit nejen zákazem oněch stran, ale i důsledným trestným postihem brutálních jednotlivců. Na policii vynakládá stát z našich daní nemalé finanční prostředky a nezřídka pozorujeme, jak je v těchto situacích liknavá. Někdy se zdá, že dokonce někteří její příslušníci s radikály souhlasí. I politici musí říci své jasné NE a prosadit příslušná opatření."

Dle Kláry Kalibové ze sdružení Tolerance a občanská společnost lze prohlásit, že Dělnická strana je neonacistická a nemá opodstatnění být v demokratickém právním systému a chápe její zákaz jako jistý nutný symbolický projev pro společnost.

Politoložka Edita Stejskalová ze sdružení Z vůle práva je jednoznačně pro zrušení strany, protože podle ní samotné programové prohlášení strany a její aktivity bezpochyby porušují řadu zákonů a ústavní pořádek České republiky.

Žádné komentáře
 
Politikmann nás spasí!!! Najdi si svýho šmejda !!!