NA VAŠE ČINY NEZAPOMENEME

Milí spoluobčané, je třeba uchovat v paměti nezapomenutelné skutky, postoje a aféry našich předních politiků. Bez rozdílu barvy a politické příslušnosti. Najděte si proto každý svého šmejda a něco si o něm přečtěte.

Politické strany

Nový příspěvek

PERZEKUCE SKAUTA

PERZEKUCE  SKAUTSKÝCH ORGANIZACÍ.
       
Skauti, kteří s velkým štěstím přežili válečné útrapy a sotva se stačili opět zorganizovat, přišel  komunistický puč a s nim kontrolovatelný, jednotný Svaz české mládeže.
        První skupinou skautů, která byla postavena před Státní soud, byla Dáša Skálová - Rakša a student práv Jiří Navrátil. Prostřednictvím V.Polesného a E. Čaňčika byli napojeni na organizaci  dr. Jaroslava Borkovce, připravující   státní převrat. Znalecký posudek, čtený před senátem Státního soudu, označil skauty za "vůbec nejnebezpečnější skupinu", a to soud nevěděl, že z více než.dvou set do akce zapojených dospělých skautů se před soudem ocitlo pouhých dvacet.
        Druhou významnou skupinu řídil dr. Karel Průcha, člen náčelnictva skautů a předseda výchovného výboru. Redigoval časopis "Činovník". Po potlačení skautského hnutí po roce 1948 byl jedním z prvních funkcionářů, kteří připravovali jeho ilegální koncepci. V roce 1951 byl dr. K. Průcha zatčen StB a postaven do čela protistátní skupiny "ve službách západních imperialistických centrál" a odsouzen k patnácti letům vězení. Ve stejném procesu byl odsouzen i další skautský činovník, prof. František   Němec,  taktéž k patnácti letům vězení. U skautských skupin bylo typické, že přes veškerou snahu estébáckých vyšetřovatelů se vždycky podařilo většinu účastníků před nimi utajit.
       Jinou význačnou  skupinu skautů vedl dr. Pavel Křivský, který se jako člen akčního výboru Junáka.po únoru 1948 stal vedoucím ,,Junácké brigády Šumava", která v prostoru Prášil připravovala a organizovala asi  dvacítku táborů, jejichž účastníci se pod záminkou lesních brigád a sběru lesních plodů směli pohybovat v prostoru čs. státních hranic. Organizovali tak přechody ohrožených osob do exilu. S jejích pomocí se jich uskutečnilo přes dvě stě.
        Skautské hnutí nikdy nepřestalo existovat a mimo výslovně odbojovou  činnost vychovávalo  k demokracii a humanitním ideálům aspoň určité vybrané skupiny dětí a mladých lidi. I za to byli skautští pracovnici postihováni, jednak v zaměstnání, jednak policejně i soudně.
        Jednou z takových pronásledovaných skupin byl skautský oddíl vedený Vladimírem Kolářem z pražského střediska katolických skautů. Kolář po odpykání prvního trestu, ke kterému byl odsouzen v roce 1950 (celkem k pěti letům odnětí svobody), pronikl do Svazarmu, kde organizoval mládež ve skautských ideálech a zásadách. V roce 1960 byl odsouzen znovu k pěti letům odnětí svobody  za ,,nevhodnou výchovu mládeže a  za propagování  západního způsobu života“
      Proces s Nechanským a Wahlem se stal již skutečnou předzvěstí toho, co Československo očekávalo v následujících třech letech,  veřejné  procesy před filmovými kamerami, přímé rozhlasové přenosy ze soudních síní, mohutně organizované propagandistické kampaně, které
všechna soudní jednání provázely. Zkrátka "divadlo", které mělo dezinformovat nejširší veřejnost a umožnit komunistům, aby vytvářeli novodobé  legendy jakýchsi novodobých "hrdinů" současnosti.
        Před senátem Státního soudu stanuli, vedle již zmíněných mjr. Nechanského a V. Wahla; fakturista Miloš Šprysl, jenž řídil zpravodajskou složku skupiny, ing. Karel Loriš, bývalý ředitel skláren Union, dr. Jan Dohnálek bývalý sekretář diplomatického sboru ministerstva zahraničních věci, římskokatolický děkan František Tomiga z Mostu a úřednice Zdena Vacková.
        Skautským vedoucím byl  Veleslav Wahl, za protektorátu velitel „Zpravodajské brigády" jedné z odbojových skupin. Veleslav Wahl stanul spolu  se svým přítelem mjr. Jaromírem Nechanským (oba byli členové revoluční České národní rady. ) v dubnu 1950 před Státním soudem. Major J. Nechanský a V. Wahl byli obžalováni ze špionážní činnosti pro americkou zpravodajskou službu a z příprav protistátního spiknutí. Nechanský byl k tomuto účelu vycvičen ve Velké Britanii a V. Wahl sbíral zkušenosti přímo na frontách tajné války v protektorátě. Nechanský vytvořil na severozápadě Čech zpravodajskou centrálu ,,Západ“, kterou řídil  V. Loutský . Vůdčí role této centrále, při procesu připisovaná mosteckému děkanu Františkovi Tomigovi, pravděpodobně neodpovídá skutečnosti; Státnímu soudu spíše šlo o další pošpinění katolické církve. Veleslav Wahl vytvořil na jihu Čech zpravodajské centrum ,,Písek“, jež řídil dr. Housar a centrum Jihlava, řízené Dr. Šmolíkem. Poslední byla zpravodajská skupina ,,Kdyně“, jindy označovaná  za centrum ,,Cyril“, kterou až do svého odchodu do exilu vedl Dr. Stome. Dvě z těchto skupin byly vybaveny  krátkovlnnými vysílačkam. Měsíc před popravou Nechanského byli popraveni Karel Bušek, Ladislav Linder, Ján Vadržík a Miroslav Plešmíd

 

 

 

V červnu 1952 se v Brné konal další proces, tentokrát proti dobrovolným  funkcionářům katolických skautu z Ťišňova. Jako obvykle senátu Státního soudu předsedal Dr. Jaroslav Novák a prokuraturu zastupoval Dr. Karel Cížek.
          Do čela skupiny, byl  postaven katolický kněz ThDr. Otto Mádr. A jako jeho  pomocníci byli označeni profesorka Karlovy univerzity Růžena Vacková, Kaplan Václav Razík,vysokoškolský  asistent  Vladimír Jukl a představená kongregace sester Karla Boromejského, Žofie Langrová.  Ve skutečnosti tito obvinění suplovali náboženskou výchovu mladých lidí, která byla  již v Československu zakázána.
        Vedle letákových akcí měla Mádrova skupina ještě jednu odnož a to vojenskou , kterou tvořili Vlastimil Železný a Alois Pokorný. Úkolem této skupiny  bylo bránit rolníky na  jižní Moravě před zásahy komunistických orgánů před tzv. kolektivizaci a také zastrašovat nejagilnější kolaboranty.     Statek přítele Čačíka však museli opustit. Prozatimní útočiště našli u faráře Ledabyla. V zimě 1951 až 1952 StB konečně přišla, na základě udání, na stopu k jejich skrýším. Členové organizace byli během týdne pozatýkáni.

Žádné komentáře
 
Politikmann nás spasí!!! Najdi si svýho šmejda !!!