NA VAŠE ČINY NEZAPOMENEME

Milí spoluobčané, je třeba uchovat v paměti nezapomenutelné skutky, postoje a aféry našich předních politiků. Bez rozdílu barvy a politické příslušnosti. Najděte si proto každý svého šmejda a něco si o něm přečtěte.

Politické strany

Nový příspěvek

JAK SI VEDOU KOMUNISTÉ JINDE

Činnost komunistů v jiných zemích

Orša, 1918.
Členové komunistické strany, zabíjeli, mučili a kastrovali - každý den o roku 1917.

Ukrajina, Kijev, 1919.
Masakr spáchaný ruskými bolševiky.

Ukrajina, 1932-1934.
6-7 milionů ukrainců zemřelo hlady, ačkoli zemi nepostihla žádná přírodní katastrofa.

Rusko 1940
Katyňský masakr 1945 v lesním prostoru nedaleko vesnice Gnězdovo, blízko města Smolensk. Šlo o hromadnou popravu 25,000 - 27,000 polských občanů, která byla zorganizována Sovětským svazem. V roce 1990 připustil Michail Gorbačov, že tajná komunistická policie NKVD popravovala Poláky a potvrdil existenci dvou dalších míst hromadných poprav jako byla Katyň: Mednoje a Pjatichatky. Nikdo nebyl dodnes brán k zodpovědnosti za tyto vraždy polských válečných zajatců

Vězení NKVD (tajná policie, nástroj teroru komunistické strany) u města Vinnica, 1937 - 1939. Toto vězení mělo normálně kapacitu 2000 vězňů, v letech 1937 - 1938 bylo ale naplněno více než 18 000 vězni. V průběhu roku 1938 bylo každou noc z tábora odváženo několik desítek věznů do přilehlého areálu údržby motorových vozidel NKVD. Zde jim byly spoutány ruce za záda a jeden pod druhém byli odváděni do několik set metrů vzdáleného žlabu před garážemi, který sloužil při mytí automobilů. Součástí žlabu byl i zamřížovaný odvodní kanál. Když vězni dospěli k okraji žlabu, byli střeleni do týla, takže jejich těla padala do žlabu a jejich krev odtékala odvodním kanálem.

Všichni vězni byli civilisté, většinou ukrajinští farmáři nebo dělníci. Všechna těla měla ruce spoutané za zády.... Vykonavatelé vražd byli pod ochranou Sovětského svazu a dnes jsou pod ochranou Ruska. Kdy nastane čas spravedlnosti?

1945, Malá Litva
V období mezi rokem 1945 a 1946 zorganizovali sovětští komunisté jeden z nejhorších masakrů v Evropě v Malé Litvě (za německé okupace Prusko, nyní za ruské okupace Kalinigrad). Generál Ivan Danilovič Černjakovsky a I. Ehrenburg vytvořili leták s nadpisem "Zabij", který byl rozšiřován mezi vojáky na východní frontě:
"Nyní chápeme, že Němci nejsou lidé. Nyní se slovo "němec" stalo nejhorší nadávkou. Nechte nás ne mluvit. Nechte nás ne se bouřit. Nechte nás zabíjet. Když nezabiješ Němce, Němec zabije tebe. Odvleče tvou rodinu a bude je mučit ve svém proklatém Německu. Když jsi zabil jednoho Němce, zabij dalšího." (Anatol Goldberg, Ilja Ehrenburg, str. 197). ‚Vojáci rudé armády! Zabijte Němce! Zabijte! Zabijte! Zabijte!" (Christopher Duffy, Rudá bouře nad Říší).

Z 1 694 000 lidí bylo přibližně 800 000 zabito. Ti, kdo přežili byli buď posláni na Sibiř, nebo utekli do Německa a Litvy. Celkem bylo ve Východním Prusku zabito přibližně 2 000 000 lidí.

Listopad 1956; Maďarsko, Budapešť.
Na rozkaz sovětské komunistické strany vtrhlo 4. listopadu čtvrt milionu sovětských vojáků se stovkami tanků do Budapešti a potlačili Maďarskou revoluci. Pouze v Budapešti bylo 30 000 lidí pravděpodobně zabito a přibližně 3 miliony exilantů opustilo Maďarsko. Komunisté tvrdili, že "rozdrtili jednotky reakcionářského spiknutí proti Maďarskému lidu". Zločinci z komunistické strany stále v Rusku žijí. Ani jeden nebyl odsouzen, nebo uvězněn za tento masakr Maďarů, kteří toužili po svobodě.

Španělsko 1936 - 1938 O španělské občanské válce se lhalo více, než o jakékoli jiné podobné události ve 20. století. Loajalisté (intersocialisté) ve skutečnosti toužili ve Španělsku založit stalinistický stát, ne "demokracii". Komunisté zmasakrovali 6,549 španělských kněží, 283 jeptišek a 13 biskupů.

"V Cuidad Real ve středním Španělsku byl biskup, stejně jako každý jednotlivý kněz diecéze zavražděn, neunikl ani jeden."

1945-1954, Vietnam
2 miliony nebo víc civilních obyvatel a vojáků zabito v letech 1945 a 1954 při tom, co komunisté nazvali "národní spása"

TIBET: Maova Kulturní revoluce rozpoutala v Tibetu vlnu zabíjení a ničení. V důsledku invaze čínské komunistické strany a okupace zahynulo 1,2 milionu Tibeťanů. "Ve srovnání s asi 3000 zavražděných diktaturou Anti-komunistického režimu v Čile; asi 30x více lidí zemřelo v Tibetu za jediný rok, než v Čile za desetiletí diktatury. Srovnejte zájem mezinárodního společenství při boji za soud generála Pinocheta za jeho minulé zločiny se zájmem stejného společenství při obraně současně žijících a sotva přežívajících Tibeťanů."
Zdroj: Microsoft Encarta 1996, World English Edition

Kambodža: Kambodžská komunistická strana (Rudí kmerové) vedla pronásledování intelektuálů až k hranici svých možností. Od roku 1975 do 1978 byla vyvražděna jedna čtvrtina kambodžské populace
- 2 miliony lidí. Někteří lidé byli zabiti pouze proto, že na jejich tvářích byly známky toho, že nosili brýle. Rudí Khmerové často popravovali motykou, neboť nábojů měli málo a oběti si "nezasloužily kulku".

1956 - 2006, Kuba
Na Kubě komunisté zatím zabili 70 000 lidí při popravách, v táborech a při pokusu o útěk (loďkaři). Děti rodičů, kteří se postavili komunistickému režimu byly upáleny zaživa.

Čína

Mao Ce-tung prohlásil: "Kulturní revoluce by se měla opakovat každých 7 až 8 let." Čínská komunistická strana si lidi opakovaně podrobovala násilím a děsila je. Každý boj, který započala, a každé politické hnutí, které zorganizovala - vše sloužilo jako zdokonalování se v teroru.
Pozemková reforma, kampaň na potlačení kontrarevolucionářů
(1950-1952; 2.4 - 5 milionů mrtvých)
Podle vlastních záznamů ČKS čínské úřady pod záminkou "pozemkové reformy" a potlačení "kontrarevolucionářů" zabily během dvou let 2.4 milionu lidí. Jiné statistiky uvádějí až 5 milionů obětí. V této kampani ČKS odstranila všechny vesnické předáky a nahradila je svými úředníky, získala ohromný osobní majetek od lidí, které zabila, a zasela hluboký, stále trvající strach.

Velký skok vpřed
(1959-1961; 30 - 40 milionů mrtvých)
V rámci svého naprosto nesmyslného plánu zdvojnásobit produkci čínské oceli vytvořila ČKS z Číny vpodstatě jeden obrovský pracovní tábor. Všichni se museli zapojit do výroby oceli. Zemědělci byli donuceni nechat své úrody shnít na polích. Regionální úřady podávaly falešné zprávy o úrodě a nadále povzbuzovaly lidi v tomto úsilí. Výsledek?

Hladomor.
Přes 30 milionů lidí zemřelo hladem a země se zmítala v ekonomické krizi. Čínští propagandisté následně označili toto neštěstí za "přírodní pohromu". V té době však žádné přírodní katastrofy nebyly zaznamenány.

Velká kulturní revoluce proletariátu
(1966-1976; 7 - 8 milionů mrtvých)
Velká kulturní revoluce byla namířena přímo na zničení veškeré tradiční čínské kultury a víry. Kampaň dosáhla takového šílenství, že děti bily nebo dokonce zabíjely své rodiče, učitele a starší lidi. Mnoho z nich je předalo úřadům k mučení nebo veřejnému ponižování. Zabíjení se pro lidi stalo prostředkem, jak uhájit své revolucionářské postavení. Toto období bylo tak chaotické, že v několika regionech vypukl kanibalismus.

Masakr na náměstí Tchien-an-men
(4. června 1989; 600 - 3.000 mrtvých)
ČKS brutálně ukončila měsíce poklidných protestů, které vedli studenti na náměstí Tchien-an-men v Pekingu. Přizvala ozbrojené síly a zmocnila se náměstí násilím. Neozbrojení studenti byli postříleni nebo rozdrceni tanky v hrůzostrašné krvavé lázni. Do dnešního dne se ČKS neomluvila ani nepřiznala jakoukoli vinu na této tragédii.

Oběti byli zastřeleny střelami Dundun, které byly zakázány mezinárodním společenstvím.

Kampaň na "vyhlazení" Falun Gongu
(1999 - současnost; odhad 5-7.000 mrtvých, okolo 3 milionů uvězněných)
V roce 1999 tehdejší čínský vůdce Ťiang Ce-min, rozčílený popularitou Falun Gongu, nařídil, aby tato poklidná skupina lidí byla "vyhlazena". Bylo zdokumentováno přes 30.000 případů mučení. Přes 3 miliony lidí strádá ve věznicích a táborech nucených prací. Tato kampaň je považována za největší, nejdelší, nejsystematičtější a finančně nejnáročnější ze všech, které kdy byly v Číně vedeny proti jedné konkrétní skupině lidí.

Komunistická kultura zanechává na morálce společnosti kruté stopy bezcitnosti.

Právě narozená holčička leží mrtvá na ulici. Kolemjdoucí si jí vůbec nevšímají - aspoň do té doby, než scénu začne fotografovat zahraniční fotograf. Tohle napovídá mnoho o vztahu k životu a o hodnotě, jakou má život v některých zemích. (provincie Chu-nan, Čína, 2001)

Žádné komentáře
 
Politikmann nás spasí!!! Najdi si svýho šmejda !!!