NA VAŠE ČINY NEZAPOMENEME

Milí spoluobčané, je třeba uchovat v paměti nezapomenutelné skutky, postoje a aféry našich předních politiků. Bez rozdílu barvy a politické příslušnosti. Najděte si proto každý svého šmejda a něco si o něm přečtěte.

Politické strany

Nový příspěvek

CO SE PSALO PŘED 10 LETY

PROHLAŠTE ZLOČINY PÁCHANÉ VE JMÉNU KOMUNISTICKÉHO REŽIMU ZA NEPROMLČITELNÉ! Datum 17.11. 1999 se blíží.

V tomto bychom měli napodobit své západní sousedy: Když volení zástupci německého lidu zjistili, že doba 20 let byla příliš krátká k vypořádáním s hříchy minulosti, prohlásili za nepromlčitelné "zločiny nacismu". Přitom celých dvacet let v Německu probíhal proces denacifikace. Němcům na to nestačilo dvacet let, nám na debolševizaci české společnosti nestačí let deset [dvacet]. Škoda, že u nás nevznikl "morální Norimberský tribunál nad zločiny komunismu".

Nikdo nesmí být potrestán za čin, který nebyl trestný podle zákona v době, kdy byl spáchán. Proto jsem také vyjmenovával jen porušování zákonů platných v té které době. Je tu ale jeden zákon, který v našem právním řádu platí od 11. 11. 1970, ve Sbírce zákonů vyšel až ve vyhl. č. 53/1974: "Úmluva o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti." Tvrdím, že komunistický režim páchal zejména v padesátých letech zločiny proti lidskosti, jak byly definovány ve Statutu Norimberského mezinárodního vojenského soudního dvora z 8. srpna 1945. Podle článku I. této Úmluvy se na vyjmenované zločiny nevztahuje promlčení bez ohledu na dobu jejich spáchání.

V tomto případě se ustanovení o nepromlčitelnosti vztahuje i na "představitele státní moci a soukromé osoby, kteří se jako přímí pachatelé nebo účastníci podílejí na spáchání kteréhokoli z těchto zločinů nebo přímo podněcují jiné k jejich spáchání, nebo se k jejich spáchání spolčují, a to bez ohledu na stupeň dovršení, a na představitele státní moci, kteří jejich páchání tolerují."

Podle článku I.b) této "Úmluvy" se nebude promlčení vztahovat jmenovitě ani na "nelidské činy, které jsou důsledkem politiky apartheidu".

Komunistický režim hlásal a prováděl politický apartheid. Žádám, aby jeho zločiny byly prohlášeny za nepromlčitelné!

Psáno v Praze dne 28. února 1999

Poprvé vyšlo v Neviditelném psu dne 1. března 1999. Od té doby byly nejhorší komunistické zločiny skutečně prohlášeny za „nepromlčitelné“. Ale ono je to s nimi jako s kachlíčky: To, že jsou „omyvatelné“ neznamená, že jsou také „omývané“. Co s tím dnes? Myslím, že nastal čas oprášit myšlenku na ustanovení „Morálního norimberského tribunálu nad zločiny (československého) komunismu“. Ale o tom až příště.

Minulé Šamanovo písání o komunismu: Žaluji!

Jan Kovanic 

Žádné komentáře
 
Politikmann nás spasí!!! Najdi si svýho šmejda !!!