NA VAŠE ČINY NEZAPOMENEME

Milí spoluobčané, je třeba uchovat v paměti nezapomenutelné skutky, postoje a aféry našich předních politiků. Bez rozdílu barvy a politické příslušnosti. Najděte si proto každý svého šmejda a něco si o něm přečtěte.

Cikáni a Rómové

Nový příspěvek

POJEM CIKÁN

Pojem cikán

je velice podobný ve všech evropských jazycích:

cigán slovensky

Zigeuner německy,

zingaro italsky

cigano portugalsky

tsigane nebo také gitane francouzsky

Циганин bulharsky

τσιγγάνος řecky

cygan polsky

ţigan rumunsky

Цыган / cygan rusky

циган / cyhan ukrajinsky

циган / cigan srbsky

zigenare švédsky

sigøyner norsky

cigány maďarsky

çingene turecky

čigāns lotyšsky

Pouze ve španělštině (gitano), angličtině (gypsy), částečně francouzštině (gitane nebo bohémiens)

Použití výrazu cikán je neméně sporné jako i nejasnosti jeho vzniku, přičemž lze najít jak argumenty pro tak i proti. Nehledě na rasismus a diskriminaci romského obyvatelstva má v mnoha zemích toto označení někdy více někdy méně hanlivý přídech, je někdy užíváno až jako nadávka. V mnoha případech se pak jednalo o pojem, užívaný policejními aparáty ke kriminalizování cikánského obyvatelstva. To vedlo k tomu, že v mnoha případech se začalo užívat označení Romové. Na mezinárodní fóru se název Rom objevil poprvé 8. dubna 1971, kdy jej účastníci prvního mezinárodního kongresu Romů v Londýně včlenili do názvu reprezentativní

organizace RIJ – Romano Internacionalno Jekhipen, dnes IRU – Internacionalno Romani

Unia – (Mezinárodní romská unie). Představitelé Romů tehdy také poprvé na mezinárodní

úrovni deklarovali endo-etnonymum Rom jako oficiální název příslušníků romského etnika.

V březnu 1979 se IRU – International Romaňi Union (Mezinárodní romská unie) stala

členem OSN, sekce mimovládních organizací. Kritizována je hlavně skutečnost, že pojem Romové, pokud je užíván souhrnně, nerespektuje existenci jiných skupin cikánského národa. Tento název, jakkoli politicky korektní, diskriminuje jiné. Tento názor je zastáván silně v Německu, kde je podporován i skutečností, že svaz Sinti Allianz Deutschland (jeden ze dvou velkých cikánských svazů v Německu) označení cikán považuje za neutrální a za správné, protože zahrnuje všechny cikánské národnostní skupiny.

Do roku 1971 se tedy Romové nazývali Romy jen mezi sebou. Ostatní – kromě

odborníků – ani jejich skutečné jméno neznali. Označovali Romy nejrůznějšími exonymy:

Cikáni (česky), Cygaňe (rusky), Zigeuner (německy), Zingari (italsky), Tsiganes (francouzsky),

Gypsies (anglicky), Gitanes (francouzsky), Tattare (švédsky), Bohemiens (francouzsky).

Všechna tato exonyma ukazují, že neromové nevěděli, kdo Romové jsou, odkud přišli.

Časem získala tato slova negativní, jiné významy.

„Gypsy“ – kdokoli, kdo se potuluje a nežije na jednom místě, „ciganiť“ – lhát,

v Slovníku spisovného jazyka českého jazyka (1989) je „cikán“ vysvětleno jako synonymum tulák, dobrodruh, lhář, podvodník, zloděj a podobně.

Autority bývalého komunistického bloku proklamovaly národnostní politiku zaručující všem národnostem stejná práva. Romové však podle tehdejších hledisek nesplňovali „povinné znaky“ národa podle stalinské definice: národ je historicky vzniklé společenství lidí, jehož znaky jsou společné území a jeho trvalost v čase, společná řeč, kultura a hospodářský život. V Československu byli Romové z možnosti mít národnostní práva vyloučeni. Dostali nálepku „sociální skupiny s odumírajícím etnicitou“ a oficiální název „občan cikánského původu“ naznačoval, že jsou určeni k programové asimilaci.

Název Rom bylo zakázáno používat jakožto symbol etnoemancipačního procesu.

V bývalé ČSSR se Romové poprvé oficiálně prezentovali názvem Rom na půdě

Svazu Cikánů-Romů, který vznikl v důsledku politického a společenského uvolnění během

V České republice žije 5 skupin Romů, z nichž pouze Sinti nepoužívají

endo-etnonymum Rom. Přívlastky jako čeští a moravští, slovenští, maďarští a olašští naznačují svébytnost těchto subetnických skupin, sebeidentifikaci jejich členů, případně odlišnou historickou zkušenost, rozdílný dialekt romského jazyka apod. Olašští Romové – Vlachika-Vlašika Roma – užívají endo-etnonymum Rom, přívlastek olašský je odvozen od názvu Valachie (z maď. olaskí = valašský), historické části nacházející se na území dnešního Rumunska. Z Rumunska tito Romové odcházeli po definitivním zrušení romského nevolnictví roku 1856. Přívlastek „olašský“ je užíván pouze pro odlišení

od neolašských Romů, které Romové olašští nazývají exo-etnonymem Rumungro,

Ke skupinám, které se nazývají jiným endo-etnonymem, patří například Sinti

(žijí převážně v Německu, severní Itálii, na Balkáně, ale i v ČR a jinde v Evropě), Manuš (ve Francii), Kale (ve Španělsku, Finsku), Romaničel (v Anglii a USA). Slovo Rom se jako etnonymum v těchto skupinách nepoužívá, můžeme se s ním setkat jako s označením osob romského původu nebo v názvu jejich jazyka (např. romanes).

Tradičně se cikánský národ dělí na dvě větve: Romové, původní cikánské obyvatelstvo přibližně ve východní Evropě, a Sinti, kteří přišli do západní Evropy již ve středověku a dodnes zde žijí. Toto dělení je poněkud nepřesné. Mimo tyto dvě skupiny jsou uváděny i následující:

Jerli, žijící převážně v Pobaltí, Bělorusku, Ukrajině a v západním Rusku

Kalé, žijící ve Španělsku, jižní Francii a ve Finsku

Kalderaš, zastoupení v jihovýchodní Evropě

Lalleri, žijící hlavně v Rakousku

Lovara, žijící v Rakousku, Maďarsku a Slovensku

Manuš, zastoupeni ve Francii

Národní skupina Jeniše, často mylně zařazovaná do skupiny Romů, má s cikánským obyvatelstvem mnoho společných historických a sociologických stránek, jedná se však o samostatnou národní skupinu.

Poslední komentáře
01.11.2013 06:50:18: romana.olah@gmail.com
01.11.2013 06:49:33: Jako cikánka v podstatě souhlasím, jen v závěru článku máš poněkud nesmylné dělení etnických skupin,...
21.04.2009 11:00:30: V prvorepublikové četnické příručce byl pojem cikán vymezen na osoby žijící cikánským způsobem život...
 
Politikmann nás spasí!!! Najdi si svýho šmejda !!!