NA VAŠE ČINY NEZAPOMENEME

Milí spoluobčané, je třeba uchovat v paměti nezapomenutelné skutky, postoje a aféry našich předních politiků. Bez rozdílu barvy a politické příslušnosti. Najděte si proto každý svého šmejda a něco si o něm přečtěte.

RATH KOMPLET

Nový příspěvek

ZANEDBANÉ MĚSTEČKO HOSTIVICE

Hostivice u Prahy je šestitísícová obec v žalostně zanedbaném stavu. Tento stav je zapříčiněn nepřízní bývalého hejtmana Petra Bendla (ODS), který zcela sobecky rozdával krajské dotace pouze obcím, ve kterých vládla jeho ODS. Podívejme se blíže na chudou obec (za článkem naleznete fotogalerii městečka) a začněme současným složením městského zastupitelstva:

Volební období 2006 – 2010 

Fišer Zdeněk – BEZ PP

Hrbek Pavel Ing. – BEZ PP

Kocián Pavel Ing. - ODS

Kolací Adéla - ODS

Koptová Iva - ODS

Kratochvíl Jaromír - SZ

Kratochvíl Jaroslav - BEZ PP

Kratochvílová Milena Ing. - ODS

Kučera Jiří Ing. - BEZ PP

Kudrna Luboš MVDr. - KSČM

Najmanová Jitka - BEZ PP

Pelc Jiří Ing. - BEZ PP

Petřík Miroslav - ODS

Rath David MUDr. - ČSSD

Smažinka Dalibor - BEZ PP

Vávra Michal - ODS

Vávrová Zdeňka – ODS

Priority obce si necháme popsat přímo samotným křišťálově čistým Rathem: Rozvoj Hostivice má následující priority: vyvést tranzitní dopravu mimo město, ochránit Hostivici před hlukem z nové startovací letištní dráhy, dostavět budovu školy a starou školu změnit na střední - třeba na gymnázium, obnovit zeleň – stromořadí v ulicích a nevyužité pozemky změnit na udržované parky a hřiště, rozvoj cyklotras okolo města, rekonstruovat a využít historicky cennou Litovickou tvrz, pokud možno utlumit výstavbu skladištních hal, opravit chodníky a silnice, získat investora na kvalitní využití okolí města – například sportovní a relaxační areály či golfové hřiště atp. K realizaci prvních dvou priorit jsem se již snažil přispět v době, kdy jsem byl členem vlády. Podpořil jsem další velkou finanční injekci právě na stavbu rychlostní komunikace do Karlových Varů a proti snaze letiště, podporované Ministerstvem dopravy a průmyslu, jsem vládu přesvědčil o škodlivosti tolerovat vyšší hladiny hluku právě z letiště. Nové, přísnější limity se staly součástí vládního nařízení i nové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví. Zvláště ochranou Hostivice před hlukem z nové dráhy se bude muset velmi intenzivně zabývat nové městské zastupitelstvo a starosta, neboť stačí chvilkové opomenutí a všichni obyvatelé Hostivice mohou být navždy nezvratně poškozeni.

Na závěr si dovolím ještě pár slov k mé osobě, i když mě asi většina z Vás zná z médií, ta však vytvářejí obraz spíše virtuální reality než reality skutečné. Jsem stále aktivní lékař internista, působil jsem dlouhá léta na interní klinice ve FN Motol, kam Hostivice spádově patří a tudíž jsem i řadu z vás ošetřoval. Mimochodem MUDr.Přemysl Šváb , který také kandiduje na kandidátce ČSSD je můj kolega – kardiolog z Motolské nemocnice, se kterým roky sdílíme společný lékařský pokoj. Protože mám soukromou lékařskou praxi, rád bych ji v nejbližší době rozšířil i v našem městě. Nyní mi podstatnou část času vyplní práce předsedy výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny a práce místopředsedy klubu poslanců ČSSD. Ve funkci ministra zdravotnictví se mi podařilo získat pro zdravotnictví zhruba dalších deset miliard navíc pro každý rok, počínaje letoškem, což se žádnému mému předchůdci nezdařilo. Navíc jsem se snažil vnést do našeho systému pořádek a zpřísnit kontrolu nad kvalitou péče a finančními toky. Resort zdravotnictví jsem se snažil řídit manažersky a ne politicky. Na změny jsem měl jen několik málo měsíců. Řada lidí pochopila, že v tak krátké době neexistuje jiná efektivní cesta než ta, kterou jsem se vydal. Řadě lidí jsem ohrozil či přerušil jejich zavedené „obchody“ a většinou nešlo vůbec o lidi bez vlivu, peněz a moci. Výsledek na sebe nedal dlouho čekat, a to ve formě cílené a profesionální negativní PR kampaně. Vše co jsem však dělal, jsem dělal na základě svých zhruba dvacetiletých zkušeností v resortu a na základě znalostí získaných při mých zahraničních pobytech. Každé mé rozhodnutí bylo vedeno snahou prospět většině občanů naší republiky, což se samozřejmě střetávalo se zájmy různých mocných lobby.

Místní organizace ČSSD v Hostivici není příliš velkou organizací, a proto jsem se rozhodl jí pomoci v komunálních volbách.“

A nyní se zaměříme na důvody, proč současný středočeský hejtman a zastupitel Hostivice musí vynaložit obrovské úsilí, aby odčinil křivdy předchozího vedení kraje.

Píše se rok 2003 - Jedna z největších investičních akcí v oblasti výstavby rodinných domů v ČR se rozjíždí v obci Hostivice u Prahy na západním okraji hlavního města. Společnost CENTRAL GROUP, která se zabývá výstavbou a prodejem rodinných domů, parcel a bytů, zde postaví 266 rodinných domů. Dalších 94 parcel, prodávaných touto společností, by měly zaplnit domy postavené individuálními stavebníky. Velký objem výstavby je přitom důvodem, proč společnost CENTRAL GROUP může nabídnout v této lokalitě mj. i řadové domy s dispozicí 3+kk a podlahovou plochou 73 m2 už za 1,99 milionu korun, a to včetně pozemku.

Akce slaví úspěch a o domky a byty je zájem. Proto výstavba pokračuje i v roce 2005 - Ve snaze uspokojit neustálý zájem klientů o bydlení v Hostivici u Prahy zde staví CENTRAL GROUP další rodinné domy a byty. Důkazem o dobrém výběru lokality je přes 450 spokojených rodin, které si tady koupily dům nebo byt ze stávající nabídky i z dřívějších lokalit, které jsou již vyprodané. Město má vlastní, velmi dobře rozvinutou občanskou vybavenost. Předností je i velmi dobré dopravní spojení prostřednictvím Pražského okruhu,

 Co to čtu, to musí být omyl. Město má velmi dobře rozvinutou občanskou vybavenost. Že by nám pan Rath lhal? Ne, to není možné. David Rath je ikonou cti a pravdomluvnosti. Sám se také léta stará o rozkvět městečka Hostivice a patřičně své zásluhy vyzdvihuje. Také o tom pravidelně informuje své spoluobčany:

Zpráva o mé činnosti v zastupitelstvu města Hostivice, kde ČSSD působí v roli opozice 

„Vážení spoluobčané,
opět si Vám dovoluji poslat průběžnou zprávu o mé činnosti v zastupitelstvu města Hostivice, kde ČSSD působí v roli opozice.
Velice mě mrzí, že se nestihlo z mnou získané dotace ve výši 7 milionů Kč, vybudovat centrální park na místě bývalé skládky mezi ulicí Československé armády, autobazarem a novou zástavbou, v blízkosti železniční tratě, Za mlýnem. Způsobily to prý průtahy v čerpání dotace ze strany Ministerstva životního prostředí, a tak vedení města následně využilo dotaci na úpravy zeleně v jiných částech města.“
……. Nebudu citovat zprávu celou, ale máme tady další zásluhy Ratha……… „Inicioval jsem doplnění územního plánu o závazné regulace pro nově budované skladové haly v okolí města. Chtěl bych, aby napříště tolik nehyzdily krajinu a musely mít zatravněné střechy a boční stěny a dále aby stoupl podíl zeleně mezi skladišti obecně.“….. Nyní vsunu informaci z ledna letošního roku. Kraj podle hejtmana Davida Ratha nesouhlasí s privatizací Letiště Praha. Rath chce pro svůj kraj získat třetinu akcií letiště a vyhrožuje, že pokud akcie nedostane a letiště bude přesto prodáno, bude nového vlastníka blokovat, kde to jen půjde. "Můžeme zasahovat do věcí z hlediska výstavby i ochrany životního prostředí," řekl Rath s tím, že si uvědomuje, že jeho výrok může cenu letiště snížit. "Nechceme, aby se letiště privatizovalo. Stavby jako letiště by měly zůstat pod kontrolou státu. Soukromý vlastník může být problém," trvá na svém Rath. Podle Hospodářských novin mu vadí, že Topolánkova vláda letiště prodává, aniž by o tom s někým diskutovala…. Nu musím říct, že i tato informace je lživá. Nejde o zájem kraje, ale o zájem Ratha a Hostivice. Nevěříte? Pak je namístě vložit další část Rothovy zprávy….. „Na zastupitelstvu také proběhla diskuse se zástupci letiště o vytyčení hranic hlukových pásem, v souvislosti s výstavbou nové dráhy. Jsem odpůrcem této dráhy, neboť Hostivice bude daleko více zasažena hlukem. Proto jsem navrhl usnesení, znějící v tom smyslu, že město Hostivice nesouhlasí s výstavbou nové dráhy. Usnesení bylo zastupitelstvem jednoznačně přijato.“………  K tomuto ještě podotýkám, že město dostává od letiště peníze na údržbu zeleně. Tato částka např. v roce 2007 činila 1.050.000,-Kč.

Další názor vedl i další akci Davida Ratha ve funkci hejtmana……“Jsem přesvědčen, že k další rozsáhlejší bytové výstavbě se v katastru města může přistoupit jen po té, co investoři pomohou městu vyřešit zásadní problémy jakými jsou: Nedostatečná kapacity školky a školy (nedostavěná budova školy), neexistence středního školství, přetížené komunikace spojující Hostivici s Prahou. Pokud se tyto problémy nevyřeší, tak nesouhlasím s dalšími většími projekty na zástavbu volných ploch v okolí města“
……..Ano, správně tušíte, že jde o velmi spornou dotaci pro neexistující školu….. Stře­dočeští radní chtějí poskytnout 60 milionů korun na vybudování kuchyně a jídelny v dosud neexistující základní umělecké škole v Hostivici u Prahy. Za podobnou částku přitom měl být opraven dětský domov v Pyšelích na Benešovsku, rada kraje ale schválenou dotaci zrušila. Podle mluvčí kraje Berill Maschekové chce hejtmanství Hostivici pomoci řešit špatnou situaci s nedostatkem míst ve škole. Kraj by tady postavil základní uměleckou školu, která by dopoledne sloužila pro běžnou výuku. „Protože základní umělecké školy vyučují pouze v odpoledních hodinách, tak by tuto budovu v dopoledních hodinách mohli využívat zároveň žáci základní školy,“ popsala plány kraje Mascheková. Sedmitisícové město podle něj postavilo polovinu školy a k druhé má připravenu projektovou dokumentaci i stavební povolení. Dostavba je ale nad možnosti jeho rozpočtu. Škole schází část učeben, jídelna, kuchyně a společenské prostory.

Hostivičtí se podle Ratha obrátili na kraj s žádostí o pomoc. „Hejtmanství ovšem nezřizuje základní, nýbrž střední a umělecké školy. Základní školu tak postavit nemůže. Vznikl tudíž nápad podpořit výstavbu umělecké školy, která by dopoledne byla využívána pro běžnou výuku školáků“, dodal Rath.

Jak tedy popisují školu její oficiální stránky? Je její stav skutečně tak zoufalý? No posuďte sami: Počet žáků  478 (stav k 31.1.2009) Škola má dvě budovy a dvě moderní tělocvičny, V současné škola disponuje dvěma plně vybavenými počítačovými učebnami, v každé je k dispozici 15 počítačů pro studenty a jeden   pro vyučujícího. Součástí vybavení je rovněž elektronická projekce, která usnadňuje vyučujícím přednes probírané látky a díky ní se stává hodina zajímavější a pestřejší i pro žáky. V současné době jsou elektronické tabule v učebnách výpočetní techniky, přírodopisu a knihovně. Nejnovější a také nejsofistikovanější tabuli máme od ledna 2009 v učebně chemie. Děti mohou využít služeb školní knihovny a informačního centra. Zde mají možnost zapůjčit si knížky, používat výukové programy rovněž zde mají přístup k internetu, Také mají děti k dispozici řadu odborných pracoven (např. posluchárny pro výuku cizích jazyků, speciální učebny pro výuku chemie a přírodopisu). Rekreační přestávky žáci tráví podle počasí na školní zahradě nebo v tělocvičnách. Nabízíme velmi kreativní činnost pro děti, které navštevují školní družinu. Zde pracují kroužky keramické, výtvarný, sportovní.

A jak jsou na tom s chybějícím stravováním?

Objednáváme z výběru dvou jídel

Každý z žáků si musí před odchodem ze ŠJ označit oběd na příští den v  týdnu

Obědy se odhlašují nejpožději do 14:00 hod. den předem  a to přímo u okénka ŠJ, Po telefonu /možno záznamník nebo fax/ nebo pomocí kontaktu přes Při absenci si můžete první oběd vyzvednout osobně, ostatní obědy si musíte již odhlásit.


V letošním roce máte možnost objednávat a odhlašovat obědy přes internet, kontrolovat docházku dítěte či stav konta. K tomu je nutno si vyzvednout přístupové kódy a stanovit si přístupové heslo u paní Foralové osobně. Obsluha programu je jednoduchá a praktická, je přítomen i podrobný návod.

Také je v městečku zanedbaná mateřská školka:

Budova mateřské školy se nachází zhruba uprostřed města. Ve šesti třídách je zapsáno 150 dětí a šk.jídelna uspokojuje 180 strávníků.

A praktická škola: Základní škola je školou malotřídního typu a poskytuje vzdělání dětem se specifickými poruchami. Výuka probíhá podle „Vzdělávacího programu zvláštní školy.

Tak co říkáte? Také máte u vás ve škole elektronické tabule a další vybavení jako v Hostivici? Jistě uznáte, že před těmito argumenty musel zchátralý dětský domov, kterému hrozí uzavření z hygienických důvodů, v Pyšelích ustoupit a dotace byla zcela transparentně a po právu přidělena Hostivici. Tím jsme se dostali k závěru Rothovy zprávy:….. „Vážení spoluobčané. Na zasedáních zastupitelstva jsem někdy trochu jedovatý, ironický, často zdržuji různými dotazy. To vše činím proto, že chci, aby se v našem městě žilo lépe, bylo čistší, klidnější, s větším podílem zeleně a možnostmi aktivní relaxace. V některých věcech zůstávám dost osamocen, jindy získám pro návrh většinu.Určitě nemám patent na rozum, ale chci žít v příjemném rezidenčním městě, kde městský úřad lidem přátelsky pomáhá.
V nastávajícím roce 2008 Vám přeji hodně zdraví a štěstí.
MUDr.David Rath“

Nebojte, máme tady další dopis pana Ratha občanům Hostivice, aby jim bylo jasno, kdo je jejich guru:….. „ČSSD: ODS zneužívá veřejné prostředky na volební kampaň   Praha 25. 2. – Na jednání Zastupitelstva kraje nepodpořil klub ČSSD plán investic Středočeského kraje na rok 2008. Důvodem je, že součástí plánu investic jsou výdaje na marketingové a propagační akce především hejtmana a místopředsedy ODS Petra Bendla v objemu 45 milionů korun. „V době, kdy kraji chybí 100 milionů na sociální služby a prostředky na investice do škol či oprav silnic, je toto rozhodnutí zastupitelů ODS projevem arogance a nesoudnosti,“ s rozhořčením komentuje dnešní výsledek hlasování Richard Dolejš, předseda středočeské ČSSD. ČSSD protestuje proti tomu, aby ODS ve volebním roce zneužívala veřejné prostředky pro propagaci svých představitelů. Je evidentní, že tyto akce financované z prostředků kraje a fondů EU jsou nedílnou součástí krajské volební kampaně ODS a jejího lídra Petra Bendla. Richard Dolejš vyzývá středočeskou ODS a jejího předsedu Petra Bendla, aby ve veřejném zájmu a v zájmu regulérnosti krajských voleb, nepokračovali ve zneužívání veřejných prostředků ve prospěch ODS a propagační akce v objemu 45 milionu korun nerealizovali. ČSSD navrhuje, aby tyto veřejné prostředky byly použity především v sociální oblasti na rozvoj domovů důchodců či dětských domovů.“

Humorné že. David Rath rychle zapomíná na svá a stranická vyjádření. Nyní sám požaduje, aby se na akcích s příspěvkem kraje objevovaly transparenty s nápisem, že akce probíhá za přispění středočeského hejtmana Davida Ratha. Stejný nápis požaduje i na propagačních tiskovinách akce a jako vrchol i na nášivkách např. hasičských uniforem. Vraťme se ale zpět do Hostivice. Mohlo by tady být ještě lépe, ale radní se flákají. Jediný pracovitý David Rath je zděšen: „Vážené dámy a pánové, spoluobčané Hostivice  především Vám chci poděkovat za komunální volby do zastupitelstva města. Díky Vašim preferenčním hlasům jsem postoupil na prvé místo kandidátky a byl za ČSSD zvolen. Po těchto volbách se ustavila u nás v Hostivici na radnici nová koalice – ODS s podporou nezávislých. ČSSD zůstává tedy nadále v roli opozice. Jako opozice cítím velkou odpovědnost za vývoj našeho města a tak jsem paní starostce ODS nabídl pomoc při získávání finančních prostředků na smysluplné aktivity a projekty.“….. „Bohužel má snaha získat i dotaci cca 100 mil Kč na dostavbu školy nebyla zatím úspěšná a bude hodně záležet na aktivitě vedení města, kterou jsem připraven nadále podporovat. Na zasedáních zastupitelstva upozorňuji vedení radnice, že nesmí zapomínat na možnost získat dotace z fondů EU. Bylo pro mě nepříjemným překvapením, že město doposud nepodalo žádnou žádost – projekt, který by mohl usilovat o financování z peněz EU.“……. „Snažím se ostatní zastupitele přesvědčit, že není vůbec nutné spěchat s prodejem pozemků města letišti k výstavbě nové dráhy, kterou považuji pro obyvatele Hostivice za vážnou hrozbu.“

Tady ale výčet zásluh Davida Ratha bydliště nekončí. Za necelých 6 měsíců letošního roku byly Hostivice obdařeny krajskými příspěvky na velmi důležité a zásadní věci, potřebné pro život města. Jedná se například o tyto:

- Nákup zařízení, které slouží k tažení návnady při závodech chrtů,

- Montáž stropu v klubovně kynologického klubu,

- Pořízení vybavení a náčiní pro jednotlivé oddíly tělovýchovné jednoty,

- Postavení pergoly v areálu domova seniorů

- Bezplatné právní poradenství pro občany, kteří se dostali do potíží v souvislosti s hospodářkou krizí.

To ovšem není všechno. Ještě zmíníme některé akce dotované krajem:

-         Podpora místní koloběžkiády,

-         tenisového dne,

-         vodních hrátek,

-         pohádkového lesa,

-         chovatelské výstavy,

-         letních dětských táborů

-         činnosti sportovců

Suma sumárum od prosince do června směřovalo do Hostivice 19 příspěvků v celkové částce 614 298 Kč, Fond hejtmana, ze kterého je tato částka čerpána, činí pro letošní rok osm milionů korun.  Prostě na ostatní zbyde míň. Již vyplacené peníze hostivickým zájemcům totiž vyčerpaly 7,68 procenta z celkové částky, tedy jednu třináctinu.

Také byl vyplacen příspěvek ve výši pětadvaceti tisíc konkrétní žadatelce jako příspěvek na masérský kurs. „Jde o těžce handicapovanou nevidomou paní, odkázanou na invalidní důchod a pomoc druhých, která má vůli najít si práci a zapojit se do života,“ vysvětlil tento čin Rath.

Je to jistě chvályhodný čin, ale tak mne napadá, jestli právě tato invalidní žadatelka nesplňuje na 150% požadavky Davida Ratha pro udělení příspěvku ze svého druhého platu, jak slíbil voličům. Fotogalerii najdete po zavření článku.

Radek Sedláček 25.6.2009

Žádné komentáře
 
Politikmann nás spasí!!! Najdi si svýho šmejda !!!