NA VAŠE ČINY NEZAPOMENEME

Milí spoluobčané, je třeba uchovat v paměti nezapomenutelné skutky, postoje a aféry našich předních politiků. Bez rozdílu barvy a politické příslušnosti. Najděte si proto každý svého šmejda a něco si o něm přečtěte.

RATH KOMPLET

Nový příspěvek

Dobrá žena a zkažený otec doktora Ratha

MUDr. Eva Rathová, manželka Davida Ratha

 

Lékařská interní služba MUDr. Evy Rathové sídlí v Jarní ulici v Hostivicích

Na rozdíl od svého manžela je paní Eva Rathová oblíbená a slušná. Vypovídají o tom názory jejích pacientů. O tom, že si zaslouží svatozář, svědčí i fakt že trpí Rathovo mnohoženství a popírání tradiční rodiny jako základního stavebního článku v naší sociální kultuře.

 Hodnocení paní doktorky Rathové jejími pacienty:

Milá, obětavá, spolehlivá, vstřícná, zodpovědná. Prostě nejlepší lékařka

Můžu jen a jen doporučit. Spolehlivá, zodpovědná lékařka. Když je nejhůř, poradí i kolem dětí. Diagnózu určí vždy přesně. Má rentgenové oči. Odhalí i to co pacient nepoví.

Lidská, zodpovědná, vstřícná, milá, naslouchá.
Bohem vyvolený LÉKAŘ.
I při časovém stresu nepocítíte, že na vás spěchá

 

Prof. MUDr. Ratmír Rath, DrSc.

Provoz endokrinologické ordinace.

Člověk se stejně špatnou pověstí, jakou má jeho syn, ale stejně jako syna jej část lidí miluje. Obrovským záporem jeho povahy je fakt aktivní spolupráce s komunistickou STB.

Toto je výpis z Ministerstva vnitra ze seznamu StB.
Rath Ratmír Krycí jméno: Ras Datum narození: 8.5.1931
Druh svazku: D;A Registrační protokol StB Registr. číslo: 30977
Registrováno,archivováno: 9.3.1979 Útvar: S StB Praha II.a odbor
4.oddělení
Druh svazku D;A znamená Důvěrník a Agent, takže žádný kandidát spolupráce, který ani nevěděl, že o něm StB ví !

Hodnocení Ratmíra Ratha čtenáři oficiálního lékařského portálu

Johana Šrytrová

Hodnocení: Doporučuji -Velmi dobrý internista

Komentář: Pan doktor Rath je velice slušný a milý člověk,který své práci rozumí, mně pomohl a má k němu důvěru. Nechápu proč ho zde kritizujete za syna, když na těchto stránkách máte ohodnotit jeho přístup, profesionalitu a kvalitu péče.

Zdena R.

Komentář: Nechci sprostě útočit, ale přesto si myslím, že slušný člověk a správný otec by takového spratka,jakým je jeho syn David,musel dávno srovnat.Ale otec byl prý estébák, takže se charakter zdědil.

Jaroslav Jánský [

Hodnocení: Nedoporučuji - Špatný internista

Komentář: Co to může být za člověka,který zplodil a "ne"vychoval takového kreténa jako je David Rath.K tomu bych rozhodně důvěru neměl.

Další názor na pana Ratmíra Ratha a jeho povahu je obsažen v tomto dopise:

Otevřený dopis prezidentu republiky

29. října 2005

Vážený pane prezidente!

Jako lékař Vám chci vyjádřit svou naprostou podporu ve Vašem stanovisku proti jmenování MUDr. Davida Ratha do funkce ministra zdravotnictví, které jste zdůvodnil tím, že by bylo protiústavní, aby vykonával dvě takové funkce, které znamenají faktický střet zájmů.

I.

Jsou však i další politické a morální argumenty proti jmenování MUDr. Davida Ratha ministrem zdravotnictví, které se vztahují k osobě jeho otce prof. MUDr. Ratmíra Ratha DrSc.

Ratmír Rath s datem narození 8.5.1931 je v Cibulkových seznamech StB (viz též www.cibulka.com) uveden hned ve třech funkcích, to jako:

důvěrník, agent a tajný spolupracovník komunistické státní bezpečnosti v evidenčním svazku číslo 30 977, pod krycím jménem RAS (poznámka - RAS je označení pro člověka, který se živí zabíjením toulavých psů).

I.I.

Tatínek prezidenta ČLK MUDr. Davida Ratha za komunistů oficiálně působil jako vedoucí katedry pro interní medicínu ILF Praha (Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů) a také jako vedoucí I. interní kliniky ILF Praha.

Po převratu se ještě nějakou dobu držel ve své funkci a v tisku obhajoval legalizaci euthanazie (úmyslného zabíjení vytipovaných zesláblých pacientů), později jej po zásluze odvolali a poslali do penze.

Tatínek prezidenta ČLK MUDr. Davida Ratha byl známý tím, že na specializačních zkouškách z interního lékařství rád terorizoval, zastrašoval a poškozoval kandidáty a záměrně nezaslouženě je nechával propadávat. Největší škody působil vždy těm nejschopnějším, ti méně schopní - ať již atestaci nevykonali či vykonali - si na něj v žádném případě nemohli stěžovat.

Mnozí lékaři, kteří věděli, že by měli jít k Rathovi na atestační zkoušku, to raději vzdali a změnili zaměstnavatele, aby se dostali k jiné zkušební komisi - i já jsem byl mezi nimi - anebo dokonce šli na atestační zkoušky z interny na Slovensko do Bratislavy, kde se nemuseli obávat zlomyslnosti ze strany zkoušejících.

I.II.

Pouze z doslechu vím, že atestační zkoušky byly pro tatínka MUDr. Davida Ratha vítanou příležitostí k výzkumu stresových reakcí na lidech. Je všeobecně známé, že stres zvyšuje produkci takzvaných stresových hormonů (glukokortikoidů a katecholaminů), přičemž již samotná zkouška bývá pro řadu lidí druhem stresu (napětí, nejistoty).

Je proto zcela pochopitelné a dávno známé, že:

1) u kandidátů před zkouškou bývají koncentrace stresových hormonů zvýšeny oproti obvyklým normálním hodnotám,

2) u kandidátů po úspěšně vykonané zkoušce se koncentrace stresových hormonů snižují na obvyklé normální hodnoty,

3) u kandidátů po neúspěšně vykonané zkoušce se koncentrace stresových hormonů nadále zvyšují nad původně již beztak zvýšené hodnoty naměřené před zkouškou.

Tatínek MUDr. Davida Ratha údajně nechával odebírat krev kandidátů, kteří šli k němu na specializační atestace, a to právě za účelem stanovení koncentrace zmíněných stresových hormonů - před zkouškou se mu zpravidla nikdo nedovážil účast na odběrech krve odmítnout - zcela zdarma tak získal pokusné lidské "dobrovolníky"!

Poté během specializační zkoušky rozdělil kandidáty do dvou zhruba stejně velkých skupin, a to na: kandidáty, které nechal zkouškou úspěšně projít a kandidáty, které nechal na zkoušce propadnout, přičemž na skutečných vědomostech kandidátů mu zpravidla vůbec nezáleželo.

Ve skutečnosti mu prý záleželo pouze na tom, aby obě skupiny pokusných osob byly zhruba stejně veliké. Pro optimální matematické hodnocení statistického testu pokusné hypotézy je totiž důležitá matematická podmínka, aby obě testované skupiny - sledovaná skupina těch, kteří neuspěli i kontrolní skupina těch, kteří uspěli - byli zhruba stejně početné.

Během zkušebního období, které probíhalo v jarních anebo v podzimních měsících, se mu tak povedlo nashromáždit poměrně značné soubory výsledků na pokusných osobách (kandidátech atestačních zkoušek), které pak statisticky vyhodnocoval a pravděpodobně i někde publikoval).

Ve skutečnosti však nešlo o žádný výzkum, ale o cílevědomé sadistické týrání a poškozování existence lidí - celý systém specializačních atestačních zkoušek zavedli komunisté v padesátých letech podle sovětského vzoru nouzových doškolovacích rychlokurzů tzv. "frontových lékařských specialistů" z doby druhé světové války.

I.III.

V době míru se systém lékařských atestací, převzatý ze sovětského válečného nouzového "doškolování lékařů a farmaceutů" osvědčil jako vynikající mocenský nástroj kádrové perzekuce ve zdravotnictví a nyní, více než 15 let po pádu komunizmu, je již nejvyšší čas tento komunistický perzekuční systém bez náhrady zrušit!!!

Účelem kádrové perzekuce na specializačních atestacích mohlo být i vykonávání nátlaku ze strany StB na schopné lékaře za účelem jejich následného získávání pro nedobrovolnou spolupráci se státní bezpečností.

Ten, kdo atestaci nevykonal, měl pak dvě možnosti - buďto přijmout eventuelní nabídku ke spolupráci s StB a pak měl úspěch na další atestační zkoušce zaručený anebo nepřijmout takovou nabídku na spolupráci s StB a pak se mohl se svou medicinskou kariérou rozloučit.

Mně samotnému StB spolupráci nabídla ještě v době, kdy jsem byl studentem čtvrtého ročníku medicíny, já jsem to však tehdy zdvořile odmítl a od té doby jsem již nikdy žádnou nabídku StB ke spolupráci nedostal. Zato však v době mého pobytu na X. světovém kongresu HLA, kterého jsem se zúčastnil v roce 1987 v USA, mne sledovala americká FBI, pro podezření z údajné špionáže pro ČSSR, ačkoliv to vůbec nebyla pravda - já jsem z USA řádně odcestoval v době, kdy končila platnost mého turistického víza a ani následným vyšetřováním FBI se podezření na mou spolupráci s komunistickou tajnou službou nijak nepotvrdilo.

V této souvislosti je pozoruhodné, že o mé cestě do USA prof. MUDr. Ratmír Rath DrSc. nepochybně věděl, neboť v době před mým odjezdem do USA i po mém návratu z USA jsem pracoval ve stejné budově, ve které on sám pracoval jako vedoucí I. interní kliniky ILF Praha.

I.IV.

Ještě před mým odjezdem v roce 1987 na kongres do USA byl jsem upozorněn na to, že prof. MUDr. Ratmír Rath DrSc., který mne znal z dvouměsíční stáže na jím řízené I. interní klinice ILF, mne chce stůj co stůj nechat na atestaci propadnout, a bylo mi doporučeno, abych šel na atestaci ke zkušební komisi, ve které prof. Ratmír Rath DrSc. nezkouší.

Na toto doporučení jsem změnil zaměstnavatele a tím jsem se skutečně dostal k jiné zkušební komisi, která byla všeobecně pověstná svou dobromyslností a benevolencí vůči kandidátům. Kromě toho jsem se na atestační zkoušku svědomitě připravoval celkem 8 měsíců - tak důkladně jsem se ve svém životě nepřipravoval na žádnou zkoušku nikdy předtím ani nikdy potom.

Moje atestační zkouška dne 21.11.1988 však přesto probíhala zcela atypicky, ze šesti zadaných otázek, které jsem správně písemně zodpověděl na hlavičkovém papíře mi zkoušející dovolili ústně projevit mé znalosti jen asi do první poloviny první otázky, odpovídat na další otázky mne již nedovolili.

Pak do mého zkoušení zasáhl jako "deus ex machina" zcela cizí člověk - nečlen atestační komise, jakýsi primář MUDr. Bláha z nemocnice na Františku - který rozhodl, že dále se v mém zkoušení pokračovat nebude, že jsem atestační zkoušku nevykonal, a že mám přijít opět nejdříve za rok.

Skutečnost, že všichni členové atestační komise akceptovali verdikt onoho primáře Bláhy s naprostou samozřejmostí - ačkoliv jako nečlen komise neměl vůbec právo do zkoušky zasahovat - nasvědčuje tomu, že šlo o člověka s významným postavením v StB, jehož se zkoušející báli a právě proto se mu neodvážili ani odporovat. Mám proto dojem, že onen primář MUDr. Bláha z nemocnice na Františku byl jen prodlouženou rukou prof. MUDr. Ratmíra Ratha DrSc., který sám byl jen prodlouženou rukou tehdejší StB.

Teprve dodatečně jsem zjistil, že v Cibulkových seznamech spolupracovníků StB skutečně figuruje rovněž jakýsi Bláha z Prahy, který je s největší pravděpodobností totožný právě s tím primářem MUDr. Bláhou, který jako nečlen zkušební komise tehdy fakticky rozhodl o tom, že jsem byl na atestační zkoušce vážně poškozen.

Po takto záměrně fingovaném neúspěchu na atestaci jsem si na výsledek zkoušky opakovaně stěžoval na ministerstvu zdravotnictví, u ministra MUDr. Klennera i u ministra MUDr. Bojara, avšak povedlo se mi dosáhnout pouze toho, že ministr MUDr. Bojar odvolal celou skupinu lidí, kteří se na mé likvidaci podíleli.

Mé žádosti o nápravu křivdy a o vydání atestačního diplomu na základě objektivně prokazatelných výborných znalostí, které jsem projevil ve své písemné přípravě na hlavičkovém papíře však již ministr MUDr. Bojar nevyhověl.

Proto jsem od ledna roku 1990 z medicíny zcela odešel a podnes se o vydání atestačního diplomu soudím s nástupnickou organizací tehdejšího ILF Praha i s ministerstvem zdravotnictví ČR.

Následkem této organizované kádrové perzekuce v medicíně nepracuji již celých 15 let - k velké škodě všech, kterým jsem za tu dobu mohl pomoct, kdyby mne komunisté na lékařské atestaci v roce 1988 neodepsali…

II.

Myslím, že to co jsem zde uvedl by mělo být dostatečně výmluvné o tom, jaká je morální úroveň rodiny, ze které pochází prezident ČLK MUDr. David Rath a co lze od takových lidí očekávat.

Opravdu si myslím, že MUDr. David Rath by nejenže neměl být ministrem zdravotnictví ani prezidentem ČLK, myslím si, že MUDr. David Rath by vůbec neměl vykonávat práci lékaře, protože svému oboru pravděpodobně ani dostatečně nerozumí.

Kdyby totiž MUDr. David Rath skutečně rozuměl medicíně, věnoval by se s láskou tomuto svému oboru a nikoliv politikaření a budování své mocenské kariéry.

Navíc je zjevné, že MUDr. David Rath svůj dosavadní kariérní postup nemohl vybudovat svými schopnostmi a prací, nýbrž zřejmě zejména díky podpoře bývalých estébáků a bolševiků, s nimiž měl jeho otec tak výtečné, ale opravdu výtečné, vztahy.

***

Srdečně Vás pozdravuji a přeji Vám, abyste ve svém odporu proti jmenování MUDr. Davida Ratha do funkce ministra zdravotnictví důsledně vytrval - nejlépe až do jeho úplného zbavení všech jeho politických a společenských funkcí.

V odporu vůči MUDr. Davidu Rathovi Vám mohou být nápomocní také jeho oponenti z řad ČLK, hlavně však z Obvodního sdružení ČLK v Praze 5, odkud MUDr. David Rath přímo pochází.

S pozdravem,

MUDr. Vladimír Rácz

 

Žádné komentáře
 
Politikmann nás spasí!!! Najdi si svýho šmejda !!!