NA VAŠE ČINY NEZAPOMENEME

Milí spoluobčané, je třeba uchovat v paměti nezapomenutelné skutky, postoje a aféry našich předních politiků. Bez rozdílu barvy a politické příslušnosti. Najděte si proto každý svého šmejda a něco si o něm přečtěte.

RATH KOMPLET

Nový příspěvek

zázemí, rodina, vzdělání, stranická příslušnost Davida Ratha

Rodina Rathových

Curiculum vitae pana doktora začíná v šerém dávnověku národního obrození. Prarodičové z obou stran byli údajně komunistickým režimem poškozováni a pronásledováni. Rodiče p, Ratha se seznámili na pražské lékařské fakultě. Vezmeme-li v úvahu datum narození Ratmira Ratha (8.5.1931) musel na dotyčnou fakultu nastoupit v letech 1949- 1950. Ve stejné době se vyhazovalo z (nejen) vysokých škol na základě nevyhovujího "třídního původu", jako v případě údajného púvodu Ratha seniora. Tady tomu tak nebylo.

Na seznamech konfidentů StB http://cibulka.com najdete následující:

Příjmení, jméno

Narozen(a)

Bydliště

Typ spolupráce
Evidující správa STB

Krycí jméno
Svazek

 

 

 

 

 

Rath Ratmír

08.05.1931

 

Agent
Praha

Ras
30977

Rath Ratmír

08.05.1931

 

Důvěrník
Praha

Ras
30977

Rath Ratmír

08.05.1931

 

Tajný spolupracovník
Praha

Ras
3097701

Zkratka "D" a "A" znamenají "důvěrník" a "agent". A "Ras"? Tím se vysvětluje bezproblémové studium na medicíně Ratha seniora i bezproblémové studium jeho synků

O svém otci pan Rath uvádí: "...V roce 1991 nevyhrál konkurs na místo přednosty kliniky, což celá rodina, zvláště pak maminka přivítala s nadšením, neboť po 20 letech poprvé otce mohla uvítat ke společné večeři a poprvé odjeli na chalupu v pátek před 9 hodinou večerní. Následně otec na několik let získal zajímavé místo v zahraničí". Proč asi Rath senior, byť ověnčen četnými akademickými tituly, nevyhrál shora uvedený konkurz? Jeho okolí o něm patrně vědělo své.

Starší bratr MUDr. Davida Ratha, RNDr. Michal Rath

Životopis
MUDr. David Rath se narodil 25. prosince 1965 v Praze. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Jako lékař-internista působil v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, ve Všeobecné nemocnici v Praze a nakonec ve Fakultní nemocnici Praha-Motol. Byl také odborným asistentem na Interní klinice 2. Lékařské fakulty UK v Motole a pracoval v záchranné službě Asociace Samaritánů v Kralupech nad Vltavou.
V roce 1995 založil Lékařský odborový klub a v jeho čele se prezentoval jako ostrý kritik situace ve zdravotnictví a organizoval několik lékařských stávek. V listopadu 1998 se stal prezidentem České lékařské komory a zůstal jím až do svého jmenování ministrem zdravotnictví v listopadu 2005, kdy z vedení komory odstoupil (pod tlakem na střet zájmů).
Na ministerstvo zdravotnictví nastoupil už v říjnu 2005, kdy se stal prvním náměstkem s pověřením řídit úřad, a o měsíc později byl jmenován ministrem ve vládě premiéra Jiřího Paroubka (ČSSD). Po nástupu do funkce mimo jiné zavedl nucenou správu ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a vyměnil její vedení.

Politická turistika

·         V letech 1991 až 1994 člen ODS

·         člen SD-LSNS (1996-1997). Byl také místopředsedou SD-LSNS.

·         Členem ČSSD se stal v roce 2006

·         v červnu 2006 dostal do Poslanecké sněmovny. Je předsedou zdravotního výboru sněmovny a místopředsedou poslaneckého klubu ČSSD..

Challenger uvádí, že výchova lékaře trvá zhruba deset let. Pan Rath junior měl sotva čas se lékařem stát, než se vrhl na politiku, aby vystřídal členství ve dvou politických stranách a následně začal budovat kariéru (politickou, nikoliv lékařskou) prostřednictví Lékařského odborového klubu a následně z místa prezidenta Lékařské komory.

Z postů předsedy Lékařského odborového klubu a prezidenta Lékařské komory tlačil na neschopné ministry zdravotnictví z ČSSD, aby navzdory exaktním propočtům zvyšovali závaznými vyhláškami a nařízeními platy a platby ve zdravotnictví, bez ohledu na reálné příjmy z pojistného. Dr. Rath si tak za peníze VZP budoval svoji politickou kariéru

Žádné komentáře
 
Politikmann nás spasí!!! Najdi si svýho šmejda !!!