NA VAŠE ČINY NEZAPOMENEME

Milí spoluobčané, je třeba uchovat v paměti nezapomenutelné skutky, postoje a aféry našich předních politiků. Bez rozdílu barvy a politické příslušnosti. Najděte si proto každý svého šmejda a něco si o něm přečtěte.

RATH KOMPLET

Nový příspěvek

RATHOVY KAUZY

Praha - Ministr zdravotnictví David Rath (ČSSD) není proti znovuzavedení trestu smrti. Otiskla to dnešní pražská příloha deníku Mladá fronta Dnes.

 

Kauza VZP

Za krizi ve VZP může v první řadě celá řada ministrů zdravotnictví ČSSD, zejména ta předposlední - Milada Emmerová. Ta nejdříve pod tlakem (v té době prezidenta ČLK) ve vládě prosadila Rathův požadavek osmiprocentního zvýšení platů lékařů a zdravotních sester, aniž by na ně zajistila peníze. Následně alibisticky svrhla vinu na pojišťovny, které prý neplní její úhradovou vyhlášku, podle které jsou pojišťovny nuceny platit až o 6-8 % více než loni za 90 % výkonu nemocnic! To samozřejmě zvyšovalo zadlužení zdravotních pojišťoven a nutně vedlo k dalšímu zpoždění plateb zdravotnickým zařízením o desítky dnů.

Na VZP byla uvalena ministrem Rathem nucená správa. Ta se obvykle uvaluje na krachující organizace, Rath v rozporu se svým nařízením tvrdí, že není zdravější pojišťovny, než právě VZP. Zrušení nucené správy podmiňuje odchodem ředitelky VZP.

Fakultním nemocnicím byl vydán příkaz k omezení výkonů, tedy k omezení péče o pacienty. Ach kdeže jsou Rathovy řeči na téma dostupnosti lékařské péče!

 

Vláda premiéra Paroubka o tom samozřejmě věděla a také ve svém usnesení již na začátku roku 2005 přiznala, že "deficit hospodaření VZP vznikl z důvodu úhradových vyhlášek ministerstva zdravotnictví". Sedmého listopadu 2005 dokonce posílá premiér ředitelce VZP dopis, ve kterém děkuje za její vstřícný přístup k řešení zásadních otázek v oblasti zdravotního pojištění a hospodaření pojišťovny. Píše, že je přesvědčen, že dohoda o opatření, jež budou přijata, povedou k poklesu dluhu. Cituji: "Věřím, že naše budoucí spolupráce bude velmi dobrá." Tento Paroubkův dopis sám o sobě diskvalifikuje údajnou nespolupráci VZP jako argument pro následnou nucenou správu.

První viditelné co jako nový ministr Rath na ministerstvu udělal, bylo uvalení nucené správy na VZP (mimochodem dle mých informací je toto rozhodnutí neplatné), aby obešel zákon a pomocí sprostého nátlaku se zbavil ředitelky Jiřiny Musílkové. Odvolat ji řádným způsobem se mu nepovedlo ani po kompletní výměně deseti členů správní rady VZP. Ředitelka Musílková hodlala rezignovat až po osobních výhrůžkách ze strany ministra Ratha a premiéra Paroubka.

Mluvčí pojišťovny Jiří Suttner k nucené správě řekl "Dozorčí rada pokládá uvalení státního dozoru za nedůvodné, neb nebyly splněny zákonné důvody k tomu, aby nucená správa do pojišťovny přišla."

Nicméně dle Ratha k tomu důvody byly:

Rath podmiňoval skončení nucené správy příchodem nového ředitele, tedy odchodem Musílkové. S tímto krokem také Rath svázal případnou finanční injekci do VZP. Tím samozřejmě jen potvrdil slova Musílkové, že "nucená správa nebyla uvalena na pojišťovnu, ale na její osobu". Ovládnutím VZP si doktor Rath jen rozšířil manévrovací prostor k mocenským hrám a personálním čistkám, které má v oblibě. V tomto okamžiku ovládl Rath rozpočet ministerstva zdravotnictví, několikamiliardový rozpočet na investice ve zdravotnictví a hlavně 110 miliard VZP. Při mocenském propojení funkce ministra a "jeho člověka Drymla" ve vedení VZP nemůže být žádné výběrové řízení na získání smlouvy na lůžkovou péči nezávislým hodnocením, což znamená možnost vydírání jakéhokoliv zdravotnického zařízení, zejména krajských nemocnic.

Kauza IZIP

Systém elektronických zdravotních knížek IZIP byl vytvořen "lékaři pro lékaře". Na jeho počátku stáli tři lidé z praxe - otorhinolaryngolog Pavel Hronek, pediatr Milan Cabrnoch a rehabilitační lékař Miroslav Ouzký. Obklopili se týmem nadšenců z oboru informatiky a komunikace. Systém IZIP se od začátku roku 2003 rozšířil na celé území České republiky. K 30.12.2005 využívalo systému IZIP 843.009 přihlášených uživatelů. Současně bylo již zaregistrováno 7.846 zdravotnických pracovníků. Do systému se registrují nejen lékaři, ale i ostatní zdravotničtí pracovníci (z laboratoří, lékáren, rehabilitačních pracovišť, nemocnic...) a velké ústavy. Generálním partnerem systému IZIP byla právě VZP. V součastné době se připojují další pojišťovny. Hlavní výhodou systému je, že lékař má k dispozici objektivní a přesné informace o zdravotním stavu pacienta a nemusí provádět duplicitní nebo nadbytečná vyšetření či předepisovat léky, které byly předepsány jiným lékařem. Na tomto zdravotnictví ušetří, stejně jako na snížení množství otrav způsobených neúmyslnou polyfarmakoterapií, jejichž léčba vyžaduje nemalé finanční prostředky. V prestižní soutěži World Summit Award 2005 v konkurenci 750 produktů a aplikací ze 168 zemí se zařadil mezi pět vítězných. Uspěl v kategorii e-health, tedy mezi projekty, které využívají informační a komunikační technologie ke zlepšení systému zdravotní péče.

Společnost IZIP, která vytvořila elektronické zdravotní knížky, je Davidu Rathovi trnem v oku od jeho nástupu do čela resortu. Právě na projektu IZIP ministr již dříve dokládal napojení Všeobecné zdravotní pojišťovny na špičky ODS. Duchovními otci projektu jsou totiž europoslanci za tuto stranu Milan Cabrnoch a Miroslav Ouzký. Rath přinesl novinářům jako důkaz tohoto spolčení materiály, podle kterých Všeobecná zdravotní pojišťovna uzavřela s firmou v rozmezí listopadu 2001 až května 2004 celkem sedm smluv na celkem 146 milionů korun. K projektu na zavedení internetových zdravotních knížek se IZIP dostal díky výběrovému řízení, kde byl jediným zájemcem. Fakt, že IZIP byl jedinou společností oslovenou ve výběrovém řízení VZP, pak již dříve komentoval europoslanec Ouzký: "Firma byla vyzvána kvůli unikátnosti projektu. Nikdo jiný tady nebyl, kdo by to uměl dělat".

Ministr Rath přikázal ředitelce VZP přerušit všechny smlouvy se společností IZIP do konce roku 2005. Teprve v tomto okamžiku jde o skutečné vyhození investovaných peněz.

Velmi zábavně v této souvislosti vypadá úvodník z časpoisu Tempus medicorum, kde si tehdejší prezident ČLK Dr. Rath vychvaluje projekt IZIP.

Kauza "provize" a Tempus medicorum

Dlouholetá spolupracovnice Davida Ratha Eva Klimovičová žádala na záznamu natočeném skrytou kamerou v sídle firmy Pfizer po zástupci farmaceutické firmy několikamiliónovou podporu pro svůj časopis Tempus Medicorum. Na oplátku nabízela, že společnosti zajistí schůzku s Davidem Rathem, který tehdy stál v čele České lékařské komory. Schůzka se zástupcem farmaceutické firmy se podle ČT uskutečnila před jednáním kategorizační komise, která vydává doporučení, jaké léky mají hradit pojišťovny. Členem komise byl v té době i tehdejší šéf ČLK Rath. V této souvislosti zní úsměvně jeho výrok o tom, že farmaceutické firmy již nebudou smět na jednání o úhradě lékůinformace o tom, že jeho veřejně známá milenka Renáta Horká zastává vysoký post ve farmaceutické firmě Zentiva.

Podezření, že jeho bývalá blízká spolupracovnice vybírala ještě v nedávných dobách, kdy byl šéfem lékařské komory, milionové "provize" od farmaceutických firem, které byly vykazovány jako inzerce pro komorový časopis, ministr Rath popírá. Nicméně se od Klimovičové distancoval ihned po vypuknutí aféry a to "pro případ, že by se podezření potvrdilo".

Klimovičová byla poradkyní nového ministra zdravotnictví do okamžiku, kdy se seznámila s přepisem natočeného rozhovoru, poté dobrovolně odstoupila s funkce.

Po vzniku této aféry se objevily i pochybnosti okolo časopisu Tempus Medicorum. Smlouvu o vydávání časopisu Tempus Medicorum s Klimovičovou uzavřel Rath v roce 1999. Komora ročně za vydávání časopisu platila 11 milionů korun. ČLK sice měla nárok na určitý díl zisku, ale neměla přístup k účetnictví. Ve smlouvě bylo vysloveně řečeno, že nahlížet do účetnictví firmy, která časopis vydává, může pouze David Rath jako fyzická osoba.

Na finanční nesrovnalosti, které se týkaly komorového časopisu, ale upozorňovala i revizní komise ČLK. Ze zprávy auditora o ověření účetní závěrky ČLK za rok 2002 vyplývá, že smlouva mezi ČLK a splečností Meditempus, s.r.o., Břeclav je chybná či nevýhodná. "Podle uzavřené smlouvy náleží ČLK převážná část zisků společnosti. Společnost Meditempus však každoročně sděluje ČLK, že její hospodaření skončilo ztrátou, aniž by ČLK předkládala informace o nákladech a výnosech." Dle uveřejněné zprávy se v účetnctví ČLK neobjevilo asi 15 mil.Kč, což činilo 25% obratu ČLK.

"Veškeré pokusy revizní komise proniknout ke smlouvám či do účetnictví firmy Meditempuss Dr. Klimovičové byly prezidentem Rathem blokovány a znemožňovány, a to přesto, že on ze smlouvy tento přístup měl," sdělila již dříve ČTK tehdejší předsedkyně revizní komise Dr. Holanová. Po jmenování nového ministra zdravotnictví se nejvyšším představitelem ČLK stala viceprezidentka Helena Fousková, která chtěla věc prověřit. Bohužel zápisy, které dokládají, jak se jednalo o smlouvách, nejsou k dispozici - archiv ČLK byl shodou okolností po vypuknutí aféry vykraden.

Žádné komentáře
 
Politikmann nás spasí!!! Najdi si svýho šmejda !!!