NA VAŠE ČINY NEZAPOMENEME

Milí spoluobčané, je třeba uchovat v paměti nezapomenutelné skutky, postoje a aféry našich předních politiků. Bez rozdílu barvy a politické příslušnosti. Najděte si proto každý svého šmejda a něco si o něm přečtěte.

RATH KOMPLET

Nový příspěvek

RUŠENÍ POPLATKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Rušení poplatků a porušování zákona

Rathovým cílem jeho aktivit ve středočeských nemocnicích a lékárnách je porušit zákon, a pranic nedbá o znění poslaneckého slibu, který musel jako zvolený zástupce lidu povinně složit, jinak by mu nevznikl poslanecký mandát (a s ním související poslanecký plat, poslanecké náhrady, potažmo též příplatky za místopředsednictví zdravotnického výboru, jakož i za místopředsednictví poslaneckého klubu – v tomto kontextu je plat hejtmana něco jako legrační kapesné).

V poslaneckém slibu se Rath zavazuje, že bude „zachovávat Ústavu a zákony ČR“. A právě tuto část slibu Rath zjevně a vědomě porušuje. Závazek „vykonávat mandát v zájmu všeho lidu“, znamená i v zájmu těch, kdo s placením poplatků souhlasí .

Co je opravdu nebezpečné, to jsou Rathovy výmluvy na „nelegitimnost“, s níž byly diskutované zákony schváleny. Zákon platí, dokud soud nerozhodne, že je zákon v rozporu např. s Ústavou, jiným zákonem nebo dobrými mravy. Takové důvody jsou pro zrušení zákona dobré dost. Rozhodně ale k tomu nestačí, že se nelíbí hejtmanovi, obzvlášť pokud je zároveň poslancem a může zrušení zákona navrhnout a prosadit.

Žádné komentáře
 
Politikmann nás spasí!!! Najdi si svýho šmejda !!!