NA VAŠE ČINY NEZAPOMENEME

Milí spoluobčané, je třeba uchovat v paměti nezapomenutelné skutky, postoje a aféry našich předních politiků. Bez rozdílu barvy a politické příslušnosti. Najděte si proto každý svého šmejda a něco si o něm přečtěte.

KSČM (komunisté)

Nový příspěvek

PRONÁSLEDOVÁNÍ LIDOVCŮ

 Pronásledování lidovců

      Příslušníci lidové strany byli komunistickým režimem snad nejpronásledovanější společenskou vrstvou občanů, ze všech bývalých členů politických stran, které byly v poválečném Československu povoleny. Spojení lidové strany s katolickou církví, jako by tuto křesťanskou stranu předurčilo k úplné likvidaci. Ostatně byl to také původní záměr komunistického vedení. Nakonec se Gottwald rozhodl ponechat lidovou stranu pouze v určité omezené formě, aby zachoval zdání demokracie, že vedle komunistické strany mohou v Československu existovat i jiná politická seskupení. O nových členech lidové strany však rozhodovaly národní výbory, počet členů byl uměle omezován a pouze skuteční kolaboranti s komunisty, konfidenti a patolízalové měli možnost v socialistickém státě udělat osobní kariéru.Ve dnech 7. až 11. února 1950 probíhalo v Jihlavě soudní přelíčení se skupinou bývalých činovníků a členů lidové strany, kteří byli obžalováni podle zákona 231/48 z vyzvědačství, sabotáže, nedovoleného ozbrojování, vydávání a rozšiřování protistátních letáků. Do čela jihlavské protistátní skupiny byli postaveni místní členové a bývalí funkcionáři lidové strany, místní brašnář Karel Veselý, obchodník Jan Tuček a truhlář František Rod, všichni byli obžalováni z příprav úkladné vraždy bývalého předsedy jihlavského národního výboru Dobrovolného, čili z trestného činu, který nikdy nespáchali. Tresty, které vynesl generál Matoušek, byly vysoké - tři rozsudky smrti provazem

 

    Pět neděl po procesu s Dr. Horákovou vynesl Státní soud v Praze po hlavním přelíčení konaném ve dnech 18. až 21. července 1950 v Liberci rozsudek, podle kterého byli odsouzeni k trestu smrti Bedřich Juditka a Bohuslav Houfek (popraveni 18. prosince 1950) a k doživotnímu žaláři další čtyři členové této ozbrojené skupiny. Byl jim prokázán zločin úkladné vraždy na Jiřím Danešovi-Hradeckém a zločin loupeže  přepadení aula ČSAD a uloupení 5,5. milionu Kčs. Podle Niny Svobodové patřil zavražděný Daneš-Hradecký rovněž do Juditkovy skupiny, upadl však do podezření, že je konfidentem. Také ostatní obvinění byli odsouzeni k vysokým trestům odnětí svobody, od patnácti let až na doživotí (Weiland). Kolín dostal pětadvacet let, Svobodová patnáct let. Všech šestnáct obviněných bylo uznáno vinnými z velezrady a kromě Svobodové i ze špionáže, pět z Juditkovy skupiny navíc ze zločinu úkladné a zjednané vraždy."
 Tolik Václav Vaško o případu lidoveckého poslance Kolína a odbojové skupině „Stráž severu".

PRVNÍ PROCESY S  LIDOVCI

V polovině roku 1949 se konalo první velké soudní přelíčení s funkcionáři moravského Orla. Záminkou měly být události na Tradiční mariánské pouti na Hostýn, která se pravidelně pořádala začátkem léta. V předvečer hlavního dne pouti se u ohňů zpívaly národní i orelské písně, některé skupiny  Orlů provolávaly protikomunistická hesla a zpívaly protisocialistické písně. Státní bezpečnost začala o vánočních svátcích 1948 se zatýkáním   orelských funkcionářů, a po dlouhodobých výsleších v pověstném vězení  Uherském Hradišti, které řídil oblastní velitel StB kapitán Hlavačka musela být celá řada vyšetřovaných funkcionářů moravského Orla převezena do  brněnské nemocnice.V soudním přelíčení, které se konalo 22. až 24. června, byli odsouzen Bohuslav Koukal, dr. Jan Pištělák a Miroslav Kozlovský na osmnáct let těžkého žaláře, Jiří Malášek na šestnáct let, František Morávek na čtrnáct let a po deseti letech dostali Karel Procházka, Pavel Dědiček, Antonín Ondráček a Zdeněk Svoboda. Dalších devět funkcionářů moravského Orla bylo odsouzeno k nižším trestům od  dvou do čtyř let.  Přirozeně všichni odsouzeni byli navíc postiženi podle § 48 zákona zabavením majetku a vysokými  peněžními pokutami.
     Po procesu s moravskými funkcionáři Orla v čele s Bohuslavem i Koukalem proběhly další orelské soudy: Krček a spol., Šrámek a spol.., Kupka a spol., Janáček a spol. Všechny tyto procesy se odbývaly před brněnským Státním soudem..
     V říjnu 1949 se konal v Brně další soud tentokráte s bývalými řádně zvolenými akademickými funkcionáři brněnských vysokých škol. Většina obviněných byla katolíky, členy spolku brněnských katolických  akademiků. Odsouzeni byli v památný den 17. listopadu, kdy před, deseti lety nacisté uzavřeli všechny vysoké školy v protektorátu. Vedoucí tzv. protistátní skupiny, básník Zdeněk Rotrekl, byl původně odsouzen k trestu smrti, ten mu byl změněn na doživotní žalář, ale stejně si musel v komunistických věznicích odpykat dvanáct let.
      Druhá polovina roku 1949 začala soudním přelíčením se skupinou ing. Jaroslava Cuhry a spol., v níž byli obžalováni „z vytvoření protistátní skupiny a spolupráce se zrádnou emigraci . Poslanec Ústavodárného národního shromáždění za lidovou stranu Ing. Alois Janáček, úředník předsednictva vlády dr. Vojtěch Jandečka, a úředník ministerstva techniky František Hofman, pod vedením poslance zemského národního výboru a prezidiálního šéfa ministerstva techniky ing. Jaroslava Cuhry;
       Státní soud v Praze nakonec odsoudil ing. Jaroslava Cuhru a dr. Vojtěcha Jandečku na dvacet let těžkého žaláře, ing. Aloise Janáčka na pětadvacet let, Františka Hofimana na patnáct let vězení a dr. F. Boublíka na dvacet let těžkého žaláře.(Všichni odsouzení v procesu s ing. J. Cuhrou a spol. byli propuštěni na amnestii prezidenta republiky 9. 5. 1960. Hned následujícího roku byli ing. J Cuhra dr. B Jandečka ing. A Janáček a F Hoffman opět zatčeni za "vzájemné spolčení s dalšími osobami k pokusu zvlášť nebezpečným jednáním zničit nebo rozvrátit lidovědemokratické státní zřízeni republiky, čímž spáchali trestný čin velezrady podle § 78 odst. 2, pístu. a) tr. zákona. Státní zločinci nezapomínají...
     Co k tomu dodat? Jmenovaní byli pro stejnou věc odsouzeni dvakrát za ilegální organizování křesťanskodemokratického hnutí, jinde se jejich činnost nazývá křesťanskodemokratickou unií, po vzoru tedy západoněmecké CDU. Za hlavního viníka byl označen ing. Jaroslav Cuhra, který údajné ilegální organizace KDH připravoval ještě za svého pobytu ve věznici na Pankráci, a později, v době, kdy byl podmínečně propuštěn na svobodu, v této činnosti pokračoval a vytvářel skupiny tří až pěti osob jako základ budoucí politická strany. Dne 26. října 1961 byli odsouzeni ing. J. Cuhra na osm let, dr. Janáček na pět let, dr. Jandečka na čtyři roky a F. Hoffman na tři roky. Je zajímavé, že jejich vyšetřovatel v roce 1961 kapitán S18, jistý Kubík, udělal závratnou kariéru: za sedm let se stal podplukovníkem a náměstkem ministra vnitra..
      Myšlenka křesťanskodemokratického hnutí strašila komunisty ze všeho nejvíce, neboť politicky byla novinkou, se kterou si ani agresivní mocenský aparát, stejně jako vůdčí ideologové KSČ, nedokázali poradit.

Žádné komentáře
 
Politikmann nás spasí!!! Najdi si svýho šmejda !!!