NA VAŠE ČINY NEZAPOMENEME

Milí spoluobčané, je třeba uchovat v paměti nezapomenutelné skutky, postoje a aféry našich předních politiků. Bez rozdílu barvy a politické příslušnosti. Najděte si proto každý svého šmejda a něco si o něm přečtěte.

KSČM (komunisté)

Nový příspěvek

SENÁT SEPSAL 76 DŮVODŮ PRO ZRUŠENÍ KSČM

76 důvodů, proč by měla být KSČM zrušena
Senátní komise rozdělila důvody do dvou kategorií: A. Dokumenty a výroky porušující Ústavu ČR

1. Na konferenci OV KSČM Praha-východ (v dubnu duben 2008 - pozn. red.) adoroval Miroslav Bělohlávek Marxe, Lenina, Stalina i Gottwalda.
2. Miroslav Bělohlávek tam žádal obnovu marxisticko-lenin. charakteru KSČM

3. Milan Havlíček tam žádal „nezbytnost obrany výdobytků revoluce na základě Marxových a Stalinových tezí

4. V únoru 2007 Vojtěch Filip v projevu na ÚV vyzval k tomu, aby se strana postavila do čela revolučních procesů

5. Místopředseda Pražské rady KSČM Josef Gottwald prohlásil, že úkolem KSČM je vytvořit podmínky pro systémovou a revoluční změnu společnosti

6. Poslanec Stanislav Gospič rozebíral možnosti nelegálních metod pro realizaci komunistického programu

7. Člen ÚV Milana Špáse v Haló novinách prohlásil, že komunisté nejsou nebezpeční tím, že se nevzdali marxistických zásad ale tím, že je chtějí uskutečňovat

8. Jaroslav Kojzar v Haló novinách tvrdí, že Lenin, který prosazoval násilné převzetí moci, byl velkým myslitelem

9. Vojtěch Filip v květnu 2008 na serveru iDnes pronesl výroky, které jsou přímou podporou násilných metod jako prostředku k dosažení politických cílů

10. Stanovy KSČM uvádějí: Program KSČM vychází z marxistické teorie otevřeného dialogu s mezinárodním komunistickým a levicovým hnutím, novými myšlenkám a poznatky

11. KSČM neodmítá násilí KSČ z doby Klementa Gottwalda.
12. Komunistický list Dialog adoruje Stalina a vyzývá k bojové revoluci

13. Vrcholní funkcionáři KSČM kritizují v Dialogu reformní snahy v KSČM

14. Členská schůze OV KSČM Praha1 se dovolávala úspěchů KSČ

15. Dokument VI. sjezdu KSČM se odvolával k Leninovi a tezím o převzetí moci

16. Vedoucí mezinárodních styků ÚV KSČM Hasan Charfo v roce 2006 tvrdil, že „...
Marxismus však nikdy ani nepodceňoval úlohu násilí, chápe, že na násilí vykořisťovatelů mají a musí utlačovaní odpovídat násilím sebeobrany“.
17. Jiří Horák pronesl věty o „odnětí panství vykořisťovatelů násilím“

18. KSČM spolupracuje s komunistickými stranami ze zemí, které používají revoluční násilí (Kuba, Bělorusko)

19. Výkonný výbor ÚV KSČM vydal vloni stanovisko k 90. výročí VŘSR , v němž adoruje leninské násilí jako prostředek vhodný k dosažení politických cílů.
20. Hasan Charfo ke zmíněnému výročí uvedl, že jenom radikální revoluční proud, jenom komunisté jsou schopni dovést do konce socialistickou revoluci

21. Přípravný dokument VII. sjezdu z května 2008 připouští „nevyhnutelnost vystřídání kapitalismu novou historickou podobou socialismu.“

22. Analýza KSČM z roku 2003 uvádí, že z lidí, kteří jsou stoupenci strany, bylo v předlistopadové straně 63 procent

23. Programový dokument „Socialismus pro 21. století“ z posledního sjezdu strany se opět hlásí k marxismu

24. Před sjezdem Vojtěch Filip v rozhovorneodmítal marxistické násilí

25. Členové KSČM tvoří z 97 procent členové zakázané KSČ (údaj z roku 1999)

26. Vázací akt Vojtěcha Filipa ke spolupráci s StB. KSČM si tak za předsedu zvolila spolupracovníka tajné policie

27. KSČM podporuje Komunistickou stranu Kuby, která používá násilí

28. KSČM podporuje násilnou agresi Ruska vůči Gruzii, neodmítá použití násilí

29. Pro usnesení sněmovny vyzývající Čínu, aby se vzdala násilí v Tibetu, nehlasoval ani jeden poslanec KSČM

30. V roce 1998 ani jeden z poslanců KSČM nepodpořil usnesení sněmovny k 30. výročí okupace sovětskými vojsky

31. 18. srpna 2008 ÚV KSČM k výročí okupace uvedl, že vstup vojsk označuje za násilný, avšak toto násilí neodmítá

32. Představitelé KSČM podporovali Karla Hoffmana, odsouzeného za podíl na organizaci okupace sovětskou armádou

33. Dva funkcionáři KSČM považovali okupaci v roce 1968 za „oprávněnou“

34. V červnu 2008 sněmovna projednávala návrh na odškodnění některých obětí okupace v roce 1968. Ani jeden poslanec KSČM pro něj nehlasoval

35. Člen ÚV KSČM Václav Jumr zlehčoval fungování StB

36. V článku k 90.výročí VŘSR se Hasan Charfo hlásil k marxistickoleninské ideologii podporující násilí.
37. V červnu 2007 psal Vojtěch Filip v Haló novinách, jak byl Lenin prodchnut humanismem. 38. Teze k 60. výročí únorového převratu na www.kscm.cz uváděly, že Únor 1948 nebyl násilným ozbrojeným pučem.
39. Výkonný výbor KSČM se letos přihlásil k „revolučnímu základu Února 1948“

40. Místopředseda ÚV KSČM Jiří Dolejš v médiích letos uvedl, že Únor 1948 nelze považovat za neústavní puč.
41. Sněmovna v únoru 2002 projednávala zákon o odškodnění osob odvlečených do SSSR. Poslanci KSČM byli proti.
42. Sněmovna v únoru 2002 projednávala zákon o zpřístupnění svazků bývalé StB. Poslanci KSČM byli proti B. Dokumenty a výroky porušující trestní zákon

43., 44., 45. Ve třech dokumentech se KSČM považuje za nástupce KSČ, čímž propaguje hnutí směřující k potlačení lidských práv a svobod

46. Stranické materiály používají výroky jako „obnova komunismu“

47., 48. Strana se snaží ospravedlnit komunistické zločiny

49. Strana používá výroky o oprávněném třídním boji

50., 51., 52., 53., 54., 55. Miroslav Grebeníček propaguje režim potlačující lidská práva a svobody a snaží se ospravedlnit jeho zločiny, taktéž Evžen Smrkovský (kandidát za volební obvod 24), Městský výbor KSČM Ostrava, Václav Jumr a Marta Semelová

56., 57., 58. Stanislav Gospič prosazuje potlačení rovnoprávnosti občanů a odstranění demokratických základů státu, taktéž Milan Havlíček

59. Materiál KSČM na www.kscm.cz žádá obnovu socialistické cesty rozvoje.
60. Materiál předsedy Obvodního výboru KSČM Praha-východ Milana Havlíčka žádal diktaturu proletariátu.
61. a 62. Vojtěch Exner odmítl v lednu 2006 rezoluci Parlamentního shromáždění rady Evropy, která vyčísluje masové zločiny a genocidu, kterých se komunistické režimy dopouštěly.
63. Paragraf 2 Zákona č. 198/1993 říká, že KSČ byla zločinnou a zavrženíhodnou organizací, podobně jako další organizace hlásící se k této ideologii. KSČM se k ideologii KSČ otevřeně hlásí.
64. KSČM je u ministerstva vnitra zaregistrovaná jako územní organizace Komunistické strany Československa. Ta je podle zákona zločinnou organizací

65. a 66. Deklarace o socialismu schválená jako přípravný dokument pro VII.sjezd KSČM v květnu 2008 rozdmýchává třídní nenávist.
67. Jiří Horák na konferenci o odkazu VŘSR a socialismu v 21. století obhajoval výzvy k ukončení soukromého vlastnictví výrobních prostředků

68. Základní oficiální dokument VI. Sjezdu KSČM rozdmýchával třídní nenávist

69. a 70. KSČM podporoval ministerstvem vnitra zakázanou organizaci Komunistický svaz mládeže

71. a 72. Komunistický svaz mládeže ve svých oficiálních dokumentech uvádí, že KSČM je jeho nejbližší spojenec

73. V Komunistickém svazu mládeže je oficiálně registrováno 300 z 3000 mladých členů KSČM

74. Podle oficiálních dokumentů VI. sjezdu KSČM, komunisté poskytovali KSM finanční pomoc.
75. Člen ÚV KSČM Václav Jumr v Haló novinách neuznává údaje o milionech lidí povražděných v komunistických režimech po celém světě.
76. Hassan Charfo na www.ksm.cz uvádí, že přechod od kapitalismu k socialismu trvá i nyní: „....budou se střídat období revolučního vzestupu a útlumu...“

 

 

Žádné komentáře
 
Politikmann nás spasí!!! Najdi si svýho šmejda !!!