NA VAŠE ČINY NEZAPOMENEME

Milí spoluobčané, je třeba uchovat v paměti nezapomenutelné skutky, postoje a aféry našich předních politiků. Bez rozdílu barvy a politické příslušnosti. Najděte si proto každý svého šmejda a něco si o něm přečtěte.

ZAORÁLEK

Lubomír Zaorálek - doktor Cvach české politiky

Nejznámější český čichač toluenu a pojídač zaběhnutých psů Lubomír Zaorálek, toho času stínový ministr zahraničních věcí, emeritní demagog ČSSD, zapřísáhlý odpůrce amerických válečných štváčů a obdivovatel soudruhů z KGB

Hodně čte, hodně o tom mluví, bohužel rychleji než myslí. Jeho projevy jej pokaždé rozohní, až z toho prská. Jeho řízení sněmovny (zejména 25.3.2009) překonává i herecké výkony Jandáka.

 Praha - Někteří vysoce postavení státní zástupci byli do svých funkcí podle místopředsedy sněmovny Lubomíra Zaorálka (ČSSD) instalováni proto, že byli ochotni plnit zřejmě politické zadání. Konkrétně Zaorálek jmenoval náměstka pražského vrchního žalobce Libora Grygárka. Nešetřil ani nejvyšší státní zástupkyni Renatu Veseckou ( kdopak ji asi jmenoval do funkce -), podle Zaorálka se chová jako "socialistická státní prokurátorka".


Konflikt zájmů aneb Zaorálek v akci

Krátká zpráva o krizi v ostravském studiu ČT a výměně šéfredaktora zpravodajství a publicistiky . Petra Bohuše měla redaktorka ostravské redakce Šárka Bednářová.
Petr Bohuš, známý televizním divákům především svým publicistickým pořadem Klekánice, se proti této změně ohradil a v jednom z textu uvedl, že Šárka Bednářová je ambiciózní žena, která se často zaštiťuje svými politickými styky na nejvyšších místech
V ostravském studiu došlo po této krátké přestřelce k uklidnění, výměna na postu šéfredaktora se nekonala a Šárka Bednářová zůstává nadále redaktorkou zpravodajství. Mohlo by se zdát, že vše je v nejlepším pořádku a v ostravské redakci zpravodajství došlo jen ke zbytečné medializaci vnitřních pracovních problému, které byly vyvolány pomluvami a spekulacemi bez reálného podkladu. Petr Bohuš ve svém prohlášení nevařil jen tak z vody a redaktorka Bednářová měla skutečnou šanci získat poměrně vysokou funkci, a to pouze na základě kontaktů s nejvyššími místy, kterými se tak neprozřetelně chlubila. Jak dokazuje výpis z telefonního účtu služebního telefonu Šárky Bednářové za druhou polovinu měsíce září, byl to skutečně předseda Poslanecké sněmovny parlamentu ČR, nikoli však bývalý, ale současný - pan Lubomír Zaorálek . Četnost jejich telefonických kontaktů je tak hustá, že by lehce mohla vyvolat i dojem, že poslaneckou sněmovnu na dálku řídí Šárka Bednářová, nebo naopak redakci zpravodajství a publicistiky pan předseda Zaorálek z poslanecké sněmovny. Hodinový rozhovor v den, kdy se v ostravském studiu ČT projednávala změna na postu šéfredaktora, četnost zpráv SMS a jejich přímá časová návaznost svědčící o čilé komunikaci mezi Zaorálkem a Bednářovou, která zřejmě působila i jako spojka (jak vyplývá z výpisu) mezi ředitelem ostravského studia Rackem dokazuje, že na řečech o politickém vlivu a mocenských zásazích do veřejnoprávních médií může být kus pravdy. Rovněž rozhovory nebo SMS zprávy Bednářové Zaorálkovi v kteroukoliv denní i noční dobu (5 krát denně průměr) dokazují, že redaktorka zpravodajství Šárka Bednářová je obdařená mimořádnou důvěrou pana předsedy a v jeho životě zřejmě zastává mimořádné postavení.. Četnost telefonických kontaktů z výpisu jejího služebního telefonu dokazuje, že mezi ní a ústavním činitelem Zaorálkem je buď důvěrný vztah, anebo předseda poslanecké sněmovny přes osobu Šárky Bednářové uplatňuje svůj mocenský vliv na zpravodajství veřejnoprávní televize ve prospěch své politické strany. V obou případech se však jedná o konflikt zájmů a o nebezpečné praktiky orgánů, které zastávají mocenské postavení. V takovém případě by případ ostravského studia veřejnoprávní ČT v zájmu občanů neměl ujít pozornosti sdělovacích prostředků.

Předseda poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek podle zjištění MF Dnes velmi často využíval ke svým cestám do Ostravy vojenského vrtulníku v salónní úpravě.

 

Jeho rétorika je klasicky marx-leninsky založená na pomoci bližnímu, aby v momentě, kdy se dostane k mocenskému korytu, neváhal létat do práce vrtulníkem


Nový příspěvek

zaorálek.jpg

PhDr. Lubomír Zaorálek (* 6. září 1956, Ostrava) je politik ČSSD, v letech 20022006 byl předsedou Poslanecké sněmovny. V současné době je místopředsedou Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky a stínovým ministrem zahraničí ČSSD.

V roce 1982 ukončil studium na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně, na fakultě filozofie, obor marxisticko-leninská filozofie (což byl tehdejší název pro studium obecné filosofie) a ekonomie. Po ukončení studia pracoval v České televizi Ostrava jako dramaturg. Z politických důvodů musel zaměstnaní opustit. Od roku 1986 do 1989 byl zaměstnán u Československé socialistické strany. V listopadu 1989 patřil mezi spoluzakladatele Občanského fóra v Ostravě. Byl zvolen do Federálního shromáždění za Občanské fórum. V roce 1994 vstoupil do ČSSD.

Lubomír Zaorálek je rozvedený a má tři děti.

Památné výroky:

·        "Ani u Karla Marxe neplatilo, že program levicové strany lze redukovat na to, že je stranou pro chudé, že je pouze pro ty nejpotřebnější".

·        Už když byl Miloš Zeman aktivním politikem, měl jsem mu za zlé, že pohrdá lidmi. Ta bohorovnost, s níž nad nimi vynáší tvrdé soudy, ty řeči o boji s blbostí… Nesouhlasím s pohrdáním hloupými lidmi. Pro sociální demokracii jsou přece i ti, kteří potřebují občas postrčit, cenní. Kdo jiný než my bychom k nim měli hledat cestu? V tomto smyslu pro mě Miloš Zeman není sociální demokrat.VN:F [1.1.6_502]

     Ale tehdejšímu premiérovi Jiřímu Paroubkovi prý dodával informace expertů o tom, jak by měl být protiraketový systém rozsáhlý. "A on mi na to řekl: Já jsem si myslel, že to bude nějaká koule s obsluhou dva lidi, jako takové ty radary co už tady máme," popsal. "Samozřejmě chudák premiér nepobral do hlavy všechno," dodal bezelstně Zaorálek a v sále se o zval smích.

           "Opozice má právo, když si myslí, že jsou ohroženi občané v této zemi, i přehánět, používat silných výrazů, to je podle mě všude na světě.

 
Politikmann nás spasí!!! Najdi si svýho šmejda !!!