NA VAŠE ČINY NEZAPOMENEME

Milí spoluobčané, je třeba uchovat v paměti nezapomenutelné skutky, postoje a aféry našich předních politiků. Bez rozdílu barvy a politické příslušnosti. Najděte si proto každý svého šmejda a něco si o něm přečtěte.

VONDRUŠKA

Nový příspěvek

Nový příspěvek

vondruška.jpg

JUDr. Josef Vondruška (*12. února 1948, Litoměřice) je český komunistický (KSČM) politik a poslanec a bývalý kontroverzní vězeňský dozorce.

Vondruška po studiu základní školy nastoupil jako dělník do Severočeských chemických závodů Lovosice. Po základní vojenské službě pracoval v jablonecké Preciose. V roce 1972 nastoupil jako vězeňský dozorce do věznice v Minkovicích, kde pracoval až do roku 1990. V roce 1975 si dodělal ve večerní škole maturitu a o dva roky později dokončil dálkové studium nástavby. V roce 1988 vystudoval Vysokou školu SNB v Praze - fakultu Veřejné bezpečnosti a získal titul JUDr.

Ve věznici v Minkovicích si své tresty odpykávali mnozí političtí vězni, jako například Petr Cibulka, či Vladimír Hučín. Mnoho z nich říká, že je Vondruška nepřiměřeně agresivně trestal. Vladimír Hučín byl například potrestán za to, že nosil místo tkaniček v botách gumičku, dvacetidenní samovazbou. Také říká že mu Vondruška dával rány hranou obušku přímo na solar. Hučín také tvrdí, že byl Vondruška zvláště zaměřen na politické vězně a na obyčejné kriminálníky agresivní nebyl. Ve spise dalšího politického vězně, Jiřího Gruntoráda stojí „Pracoval špatně a nevyužíval řádně pracovní dobu. V 03.00 hod. jsme jej přistihli, jak spí na pracovním stole“. Za to dostal Gruntorád od Vondrušky trest dvacetidenní izolace. Vondruška sice dnes tvrdí, že jeho chování bylo přiměřené a že ctil tehdejší zákony, ale liberecký státní zástupce obžaloval v listopadu 2008 ze zneužívání pravomoci veřejného činitele.[1]

Po sametové revoluci byla věznice v Minkovicích zrušena a Vondruška se vrátil k práci zámečníka v Preciose. Začal používat titul JUDr., ale ve svém životopise se o studiu práv nezmiňuje. Poté se zapojil do politiky. V roce 1992 byl zvolen jako poslanec Federálního shromáždění ČSFR. Později pracoval v soukromém sektoru. V prosinci 2005 nastoupil na uvolněné místo komunistického poslance. Ve volbách 2006 do Poslanecké sněmovny byl opět zvolen do sněmovny především díky preferenčním hlasům.

Ze Služebního hodnocení strážmistra Josefa Vondrušky, 1975.

„Stržm. Vondruška Josef, je členem KSČ od 18. 1. 1967. Plně podporuje politiku KSČ a tuto důsledně obhajuje. … Je průměrně politicky vyspělý a třídně uvědomělý. Má dobrý vztah k SSSR a ostatním státům tábora socialismu. Do politických diskusí se zapojuje a správně diskutuje k projednávaným problémům. Pravidelně sleduje denní tisk a má dobrý přehled o vnitřní i mezinárodní situaci. ... Dodržuje vojenskou kázeň a zdvořilost. Do výkonu služby nastupuje včas a řádně připraven. V jednání s odsouzenými je taktický a důrazný.“

„V jeho jednání se v menší míře vyskytují některé prvky nevyrovnanosti, které pramení z jeho občasné impulzivity a překotnosti v rozhodování, bez dostatečné úvahy. Je ctižádostivý, chce svým přístupem k plnění služebních povinností i mimopracovním zapojením dosáhnout vyššího funkčního zařazení.“
Komplexní služební hodnocení J.V. z roku 1984.

Jak ho vidí bývalí vězni

 • „Vychovatel“ z komunistické věznice poslancem demokratického státu
  Velice dobře znám npor. Josefa Vondrušku, neboť jsem byl v letech 1983-1986 umístěn v nápravně výchovném ústavu v Minkovicích. On osobně mi navrhl po výkonu trestu ještě další trest a to tak zvaný ochranný dohled na 2 roky. Tento návrh Vondruška učinil poté, co mi zemřel táta a já na pohřeb nemohl jít. Do konce trestu mi ještě zbývaly 3 měsíce! Vondruška mi např. v Minkovicích navrhl víc jak 55 kázeňských trestů a dával si na mně opravdu záležet! V důsledku toho jsem strávil celkově 10 měsíců v zostřené korekci !!!
  Já jsem byl v Minkovicích jako jeden z mála označen zeleným a bílým pruhem na vězeňském munduru. To bylo z toho důvodu, že jsem byl odsouzen za pobuřování § 100, hanobení státu svět. soc. soustavy a jeho představitele § 104, nedovolené ozbrojování a za další tr. činy mající charakter nepřátelství proti socialistickému stát. zřízení. Dnes je má tak zvaná trestná činnost rehabilitována dle zákona o protiprávnosti komunistického režimu.
  To, že je Vondruška jako poslanec v parlamentu je svým způsobem i důvod mé kandidatury do Senátu, neboť v rámci svých možností a zkušeností chci zabránit podobným zločincům v působení ve veřejných funkcích!
  Vladimír Hučín, Přerov, 3.září 2006 [2]
 • Dobrý den,
  rád bych se vás zeptal jestli jste ten Vondruška, který se choval k politickým vězňům tak, že by měl být za to zavřený a měl by chodit kanálama. A taky proto, abych nikomu nenadával omylem do komunistických zločinců a úchylných sadistů.
  Vy se teď možná smějete a myslíte si, jak jste vyzrál nad svými oběťmi a nad osudem.
  Jiří Gruntorád, Jiří Wolf, Pavel Wonka, Vladimír Hučín, pan Hartman a nespočet jiných politických i nepolitických vězňů jsou věrohodnými svědky vaší bestiality. I prokurátora Urválka nakonec dohnalo jeho svědomí a zbaběle utekl před zodpovědností a oběsil se. Sebevražda však nikdy nemůže sejmout se zločince jeho vinu. Věřím, že přijde den a vy se budete zodpovídat za své zločiny, podlost a zbabělost. Vaše zhovadilost je demonstrována navíc tím, že máte tu drzost být zákonodárcem. Být vámi bál bych se, že někdo z těch, které jste mučil a trýznil vykoná svojí spravedlnost. Nebylo by se co divit neboť když selže právo a spravedlnost, bezmoc nutí oběti brát zákon do svých rukou.
  John Bok, v Praze 5.9.2006
„Byl neuvěřitelně aktivní. Jeho smysl pro spravedlnost nelze pojmenovat jinak než šikana. Neustálými kázeňskými tresty jen zhoršoval život vězňů.“
Jiří Gruntorád, vězeň v Minkovicích v letech 1981 až 1983, Lidové noviny 2. 9. 2006.


„Vondruška všude čenichal. Koho nachytal při hraní karet, ležení na lůžku v nepovolené době a podobně, na toho žaloval. Přísné kázeňské tresty na sebe nenechaly čekat. A proto také pěkně rychle postupoval výš.“
Jiří Wolf, vězeň v Minkovicích v letech 1978-1980, Deníky Bohemia, 2. 9. 2006.


 
Politikmann nás spasí!!! Najdi si svýho šmejda !!!