NA VAŠE ČINY NEZAPOMENEME

Milí spoluobčané, je třeba uchovat v paměti nezapomenutelné skutky, postoje a aféry našich předních politiků. Bez rozdílu barvy a politické příslušnosti. Najděte si proto každý svého šmejda a něco si o něm přečtěte.

GROSPIČ

Nový příspěvek

Nový příspěvek

grospič.jpg

JUDr. Stanislav Grospič
Narozen 25. července 1964 v Mladé Boleslavi

ženatý, 2 dcery

Bydlel nejprve v Kosmonosech a od roku 1974 až dosud v Mladé Boleslavi. V letech 1970 až 1979 absolvoval základní devítiletou školní docházku v Kosmonosech a Mladé Boleslavi. V letech 1979 až 1983 studoval na mladoboleslavském gymnáziu, které ukončil maturitní zkouškou. V letech 1983 až 1987 studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde ukončil státní závěrečnou zkouškou. V roce 1988 složil rigorózní zkoušky z oboru právo. V roce 1990 až 1992 absolvoval postgraduální studium se zaměřením na správní právo. Získal odbornou způsobilost na úseku přestupků, evidence obyvatel a voleb pro pracovníky státní správy a samosprávy.

Po absolvování vysoké školy působil na ONV v Mladé Boleslavi jako referent organizačního odboru. V letech 1987 až 1988 základní vojenská služba v délce dvanácti měsíců. Od roku 1988 byl zaměstnán na MěNV v Mladé Boleslavi a od roku 1990 MěÚ jako referent organizačního odboru a od konce téhož roku jako vedoucí tohoto odboru. Od roku 1991 až do zvolení poslancem pracoval jako vedoucí správního odboru MěÚ.

Pasivně ovládá ruský, francouzský a polský jazyk. K jeho zájmům patří četba, historie, filozofie, malování.

Je členem předsedou Středočeské krajské rady KSČM a členem ÚV KSČM.

• Evropská unie

O politických otázkách vstupu do Evropské unie

Je tedy správné, aby ti, kterým záleží na vybudování sociálně spravedlivé společnosti, na hájení národních zájmů, uchování a posílení státní suverenity, zachování míru, podporovali začlenění České republiky do kapitalistického uskupení, a to i přesto, že v naší zemi je také již opět třináct let kapitalismus? Rozhodně to k ekonomickému ani bezpečnostnímu posílení České republiky nepovede.

Evropa se skládá z celé mozaiky národů a národností

Čeká nás však referendum o přistoupení k Evropské unii. Je to chvíle vážného zamyšlení a rozhodnutí. Osobně si myslím, že než chtít, aby se naše krásná zem stala součástí velkého dravého mocenského uskupení, kde bude dále tunelována a zatahována do nejrůznějších vojenských zájmů mocných tohoto světa tak jako dosud, je lepší zůstat samostatným suverénním státem. Není pravda, že budeme osamoceni a nemáme jinou volbu, to je jen strašák na lidi.

• lidská práva

Rozhovor s poslancem PČR a leadrem kandidátky KSČM pro volby do PS PČR ve Středočeském kraji Stanislavem Grospičem

Fašismus je dnes nesmírně vážná hrozba pro naší společnost. ... fašismus vždycky vyrůstá ze společneských poměrů kapitalismu jako reakce ne situaci, kdy se solečnost propadá do hospodářské, sociální a politické krize a vládnoucí vrstvy již nesjsou schopny formou buržuazní demokracie vládnout, tehdy se oni sami upínají k fašizujícím tendencím. To je podhoubí profašismus.

• zahraniční politika

Podpora války je zločin

Nic na tom nemění skutečnost, zda režim vládnoucí v Iráku je zločinný nebo nikoliv. Zahájená válka je plivnutím do tváře mezinárodnímu společenství národů, jakým je OSN. USA svou honbou za tzv. národními zájmy, jimiž halí mocenská kapitálová uskupení této země své choutky o světovládu, znevážily dokonce i závěry Jaltské konference, konané v závěru druhé světové války.

• zdravotnictví

Základní zdravotní péče není zbožím

Na zdraví z hlediska dostupnosti základní zdravotní péče se musí přestat nahlížet jako na zboží a základní zdravotní péče musí být bezplatná a běžně dostupná. Není možné, aby občan dojížděl za základním ošetřením několik desítek kilometrů, hradil si přímo část základního ošetření a ještě doplácel na léky, jak si někteří naši vládní představitelé i pravicová opozice představuje.

poslanecká sněmovna ústavní většinou schválila návrh nového trestního zákoníku, který mimo jiné pod hrozbou až tří let vězení zakazuje popírat či schvalovat zločiny komunismu.

Takový zákaz obsahuje i platný zákoník. Poslanec za KSČM Stanislav Grospič se snažil kolegy přesvědčit, že zakázat by se nově mělo popírání nikoli "nacistických, komunistických a jiných" zločinů, nýbrž "nacistických, fašistických nebo jiných".

Sněmovna mu nevyhověla. Stejně jako v dalších případech, kdy komunisté navrhovali odstranit z paragrafů slova o třídní diskriminaci nebo třídní zášti.

"Předložený návrh trestního zákona je obalen značným nánosem ideologického balastu a kriminalizuje určité myšlenky spojené s komunistickou stranou a s naší minulostí, které zásadně odmítáme... Myslíme si, že v moderním trestním právu by tyto předpojatosti a tato ideologizace neměly být." řekl ve sněmovně Grospič.

 
Politikmann nás spasí!!! Najdi si svýho šmejda !!!