NA VAŠE ČINY NEZAPOMENEME

Milí spoluobčané, je třeba uchovat v paměti nezapomenutelné skutky, postoje a aféry našich předních politiků. Bez rozdílu barvy a politické příslušnosti. Najděte si proto každý svého šmejda a něco si o něm přečtěte.

FILIP

Nový příspěvek

Nový příspěvek

fl.jpg

Vojtěch Filip (* 13. ledna 1955 Jedovary u Českých Budějovic) je český politik, v současnosti předseda Komunistické strany Čech a Moravy.

Vojtěch Filip se narodil v rodině vojáka z povolání a vyrůstal v Jedovarech.[1] Studoval na gymnáziu v Trhových Svinech; v této době vstoupil do Socialistického svazu mládeže a během studia byl ideologickým referentem jeho školského výboru. Později studoval právo na právnické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Po úspěšném ukončení studia v roce 1978 nastoupil jako právník do továrny Sfinx v Českých Budějovicích. V roce 1979 se oženil, z manželství má syna a dceru.

V roce 1983 vstoupil do KSČ. V roce 1986 začal pod krycím jménem „Falmer“ spolupracovat se Státní bezpečností (StB). Až do roku 1989 jí pravidelně podával zprávy, mj. o spolupracovnících cestujících do zahraničí. Podle původního rozsudku okresního soudu v Českých Budějovicích z roku 1992 ovšem s StB nespolupracoval vědomě. Příslušný svazek StB [2] publikoval v říjnu 2005 na svých internetových stránkách [3] historik Bořivoj Čelovský. Pozdější rozhodnutí téhož soudu z 4. července 2006 předešlý výrok přehodnotilo: Filip podle něj spolupracoval vědomě, jen nevěděl, že zpravodajská služba, jíž závazek podepsal, byla organizačně zařazena pod StB.

V roce 1990 se stal V. Filip za KSČ poslancem Federálního shromáždění. Vyjadřoval mj. svůj odpor proti ekonomické reformě vlády Mariána Čalfy. V roce 1992 hlasoval jako jeden ze dvou poslanců proti rezoluci kritizující porušování lidských práv na Kubě. Jeho mandát skončil se zánikem Československa 31. prosince 1992. Poslancem byl znovu zvolen za KSČM roku 1996. Od roku 2002 je místopředsedou Poslanecké sněmovny, od 1. října 2005 vykonává funkci předsedy KSČM.

Politické názory

Vojtěch Filip zastává ortodoxní komunistické názory a vždy odmítal jakoukoliv kritiku dřívějšího komunistického režimu. Hájil například pohraničníky souzené za střelbu na osoby, které se pokoušely překonat tzv. železnou oponu. Proslavil se také mj. přirovnáním George W. Bushe k Adolfu Hitlerovi a NATO označil za zločineckou organizaci.

  • (Únor 1948 bylo) „...masové vystoupení lidí proti tehdejšímu zmatku ve společnosti, které bylo v souladu s ústavou.“
    Odpověď na otázku MF Dnes: „Jak třeba hodnotíte únor 1948?“, 27. 2. 2007, citace z kscm.cz

Spojovat politiku KSČM s činností xenofobní, ultrapravicové Dělnické strany je urážející.  

Komunistická strana Čech a Moravy (na rozdíl od Dělnické strany) postupuje ve své činnosti striktně v rámci ústavního pořádku a nikdy se netajila odporem proti jakékoli rasové či jiné diskriminaci. Předseda vlády Mirek Topolánek zřejmě ztratil i ty poslední zbytky politické kultivovanosti a lidské slušnosti. Tato neuvážená slova ještě ke všemu pronesl v den, kdy si připomínáme 70. výročí od začátku jednoho z nejtragičtějších období českého národa - nacistické okupace a vzniku protektorátu a kdy v následujících letech stovky komunistů hrdinně položily své životy v boji proti nacismu. Pravděpodobně mu ono nesmyslné a nepravdivé spojování nacismu a tzv. komunismu, který tady ani nikdy nebyl, zcela zatemnilo mysl.

Mirku Topolánku, stydím se za to, že Česká republika má takového premiéra, jako jste Vy!

„Nezklamu“, slíbil Filip StB

"Prohlašuji, že jsem si plně vědom důvěry, která je mně spoluprací s československou zpravodajskou službou prokazována, a slibuji, že danou důvěru nikdy nezklamu," píše se v dokumentu z archivu ministerstva vnitra opatřeném Filipovým podpisem. 

Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM, místopředseda PS PČRLubomír Antal naverboval Vojtěcha Filipa ke spolupráci a několik let byl jeho řídícím důstojníkem. Kariéra Lubomíra Antala na Ministerstvu vnitra začala roku 1959. V letech 1976 - 1980 byl vojákem z povolání. K SNB se vrátil v roce 1980 a odešel teprve 30.4.1990.  Jako příslušník StB se zabýval řízením tajných spolupracovníků komunistické rozvědky se zaměřením na Spolkovou republiku Německo.  

František Hanzalík řídil v letech 1986-1990 krajskou pobočku komunistické rozvědky (Oblastní odbor StB) v Českých Budějovicích. Do služebního poměru byl přijat roku 1964. Od počátku působil v operativních složkách StB. V roce 1977 byl povolán do 1. ročníku externího studia Vysoké školy SNB, fakulty StB, kterou ukončil v roce 1982.  Předtím absolvoval pouze střední průmyslovku strojní, obor doprava (1961), pětiměsíční nástupní školu StB (1965) a 1 ročník rozvědné školy v Moskvě (1975). 1. března 1986 byl pověřen výkonem funkce náčelníka Oblastního odboru StB České Budějovice.  Z tohoto titulu asistoval při získání Vojtěcha Filipa ke spolupráci s StB, schvaloval plány a vyhodnocení této spolupráce a schvaloval odměny,  které byly vypláceny jak Vojtěchu Filipovi, tak i jeho řídícím důstojníkům.  Ještě po převratu byl roku 1990 pověřen řízením StB na Krajské správě SNB České Budějovice. Po několika měsících, kdy byl zařazen do zálohy, byl v červenci 1990 zařazen do funkce ředitele I. odboru Úřadu na ochranu ústavy a demokracie (tajné služby polistopadového Československa) v Českých Budějovicích.  Teprve v dubnu 1991 byl přeřazen na posici řadového vyšetřovatele Veřejné bezpečnosti. Uvolněn byl ze služebního poměru příslušníka Policie ČR na vlastní žádost 31. ledna 1993, s náležitým odstupným.  

Vojtěch Filip vysvětlil v ČT (Reportéři ČT1 24.7.06), proč zaměstnal bývalého náčelníka StB Františka Hanzalíka ve své kanceláři:  „Já jsem ho znovu vyhledal v roce 1996, když jsem nastoupil do Poslanecké sněmovny, protože o něm vím, že je velmi erudovaný právník. Tak jsem se s ním od roku 1997 dohodl na tom, že bude pracovat v mé kanceláři.“

Z personálního spisu Františka Hanzalíka je však jasné, že vystudoval pouze vysokou školu SNB, fakultu StB. 

V období, kdy pracoval jako policista, svědčil František Hanzalík u soudu Vojtěcha Filipa s Ministerstvem vnitra.

 
Politikmann nás spasí!!! Najdi si svýho šmejda !!!