NA VAŠE ČINY NEZAPOMENEME

Milí spoluobčané, je třeba uchovat v paměti nezapomenutelné skutky, postoje a aféry našich předních politiků. Bez rozdílu barvy a politické příslušnosti. Najděte si proto každý svého šmejda a něco si o něm přečtěte.

PAROUBEK KOMPLET

Nový příspěvek

JAK PRÝ PAROUBEK LHAL KLAUSOVI

Paroubek lhal Klausovi, tvrdí Hrad (říjen 2005)

Prezident Václav Klaus obvinil v pondělí premiéra Jiřího Paroubka, že ho vloni před jmenováním do funkce ministra pro místní rozvoj oklamal. Paroubek podle Hradu v čestném prohlášení uvedl, že nevykonává žádnou činnost, která by byla v rozporu se zákonem o střetu zájmů. Paroubek přitom opakovaně řekl, že před nástupem do vlády se nejméně třikrát dostal do konfliktu zájmů. Premiér vyjádření Hradu označil za nesmyslné.

Pokračuje tím ostrý spor, který mezi Klausem a Paroubkem vznikl kvůli prezidentovi České lékařské komory Davidu Rathovi. Prezident Ratha nechce jmenovat do funkce ministra zdravotnictví právě kvůli možnému křížení zájmů.

Premiér Jiří Paroubek podle sdělení Tiskového odboru Václava Klause před svým jmenováním členem vlády vědomě uvedl prezidenta republiky v omyl. "Ministrem byl jmenován na základě uvedení nepravdivých skutečností," sdělil tiskový mluvčí Václava Klause Petr Hájek.

Premiér se nařčení brání. V nedělních vystoupeních v českých televizích premiér Paroubek podle sdělení Tiskového odboru prezidenta opakovaně uvedl: "Když jsem byl jmenován ministrem pro místní rozvoj vloni začátkem srpna, byl jsem v konfliktu zájmů nejméně ve třech věcech."
Prezidentská kancelář má však k dispozici čestné prohlášení Jiřího Paroubka ze dne 2. srpna 2004, které vlastnoručně podepsal a předložil prezidentu republiky jako dokument, jenž je podmínkou jmenování člena vlády.
"V tomto čestném prohlášení současný premiér uvádí, že nevykonává žádnou činnost nebo funkci, která by byla v rozporu se zákonem o střetu zájmů," řekl Petr Hájek.
Paroubek: Je to nesmyslné obvinění
Zákon o střetu zájmů je postaven tak, že člen vlády musí "...v nejbližší době ode dne, kdy začne vykonávat svou činnost, zanechat podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, přestat být členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikatelské právnické osoby, a ukončit pracovněprávní, služební nebo obdobný poměr."
"Člen vlády předkládá čestné prohlášení o tom, že není v rozporu se zákonem, do 30 dnů od zahájení výkonu veřejné funkce," sdělila Orgoníková v souvislosti se zákonem, který tuto problematiku upravuje. Tuto lhůtu podle jejího sdělení Paroubek dodržel.
V době svého jmenování ministrem, tedy 4. srpna 2004, byl podle ní premiér členem dozorčích rad dvou podnikatelských společností – Dopravního podniku hl. m. Prahy a Kongresového centra Praha a. s. "Na obě tyto funkce rezignoval 9 dní po svém jmenování ministrem – 13. 8. 2004, tedy nepochybně ´v nejbližší možné době´, jak zákon požaduje," dodala Orgoníková.
Dne 25. srpna 2004, tedy po rezignaci na funkce v dozorčích radách obou uvedených společností, a v zákonné lhůtě 30 dnů, Jiří Paroubek podal podle tiskové mluvčí kanceláři Senátu čestné prohlášení o tom, že ukončil všechny podnikatelské a jiné výdělečné činnosti a že již není členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikatelské právnické osoby. Stejné prohlášení učinil i za manželku.
"Takovým způsobem předseda vlády v době, kdy byl jmenován ministrem pro místní rozvoj, postupoval. Za obdobných podmínek byli jmenováni členové vlád předchozích, včetně té, které předsedal dnešní prezident republiky Václav Klaus," dodala Orgoníková. V roce 2005 během sporů o střet zájmů a povinnost rezignovat na jiné funkce při jmenování D.Ratha ministrem zdravotnictví, prezident V.Klaus Paroubka obvinil, že ho, před tím, než byl jmenován ministrem pro místní rozvoj, vědomě uvedl v omyl. Tím, že v písemném čestném prohlášení tvrdil, že k datu svého jmenování nevykonává žádnou činnost nebo funkci, která by byla v rozporu se zákonem o střetu zájmů.

Paroubek reagoval citací zákona o střetu zájmů, který stanoví, že člen vlády se musí vzdát vyjmenovaných činností v nejbližší době od chvíle, kdy byl do funkce jmenován. Paroubek uvedl: "V paragrafu pět odstavci dvě tohoto zákona se stanoví, že člen vlády předkládá čestné prohlášení o tom, že není v rozporu se zákonem, 'do 30 dnů od zahájení výkonu veřejné funkce',

Žádné komentáře
 
Politikmann nás spasí!!! Najdi si svýho šmejda !!!