NA VAŠE ČINY NEZAPOMENEME

Milí spoluobčané, je třeba uchovat v paměti nezapomenutelné skutky, postoje a aféry našich předních politiků. Bez rozdílu barvy a politické příslušnosti. Najděte si proto každý svého šmejda a něco si o něm přečtěte.

PAROUBEK KOMPLET

Nový příspěvek

AGENT ROKO- aneb jak Paroubek nespolupracoval s STB

Paroubek a StB
Jak to bylo se vztahem StB a ing. Paroubka? Paroubek samozřejmě tvrdí, že nebyl vědomým spolupracovníkem StB. Dosvědčil to dokumentem komise při ministerstvu vnitra. V seznamech tajné policie byl však Paroubek veden pod přezdívkou Roko jako kandidát spolupráce. V oficiálních seznamech StB místopředseda ČSSD nefiguruje, protože Ústavní soud v roce 1991 rozhodl, že kandidáti v nich zařazeni být nemají.

Jiří Paroubek předložil nález nezávislé komise při Federálním ministerstvu vnitra z roku 1992, který dokládá, že přesto, že byl evidován ve svazcích StB, nebyl vědomým spolupracovníkem Státní bezpečnosti.

Paroubek prohlásil, že ho v roce 1978 kontaktoval pracovník StB a přesvědčoval ho ke spolupráci.

"Důrazně jsem to odmítl a tím to celé skončilo," řekl ministr.

Paroubek dodal:“ StB měla patrně smysl pro humor, protože v materiálech mne vedla pod jménem Roko, což bylo jméno mého papouška-, Jak se StB jméno papouška dozvěděla, Paroubek podle svých slov netuší.

 "Perspektivní funkcionář"
"Jelikož se jedná o mladého člena ČSS a funkcionáře, který má dostatečný přehled o dění v této straně a obzvlášť v Praze 1, navrhuji na jmenovaného zavést svazek KTS," psal tajný policista jménem Sůva. Zápisy ze schůzek s Rokem naznačují, že na schůzkách se Paroubek choval vstřícně. "27. února 1979 se uskutečnila schůzka v Grilu Jalta... Jmenovaný se na setkání po předešlém kontaktu v jeho zaměstnání dostavil včas. Během rozhovoru se choval normálně, nejevil známky nervozity, hovořil plynule a oplýval bohatou slovní zásobou," napsal podporučík Stanislav Sůva. Podle StB se s tajnými policisty sešel třikrát, a byla to naopak StB, která spolupráci ukončila."Nepovažuji za nutné vysvětlovat, jestli se se mnou někdo sešel jednou, dvakrát, či třikrát," reagoval na tento rozpor Paroubek.

StB ho chválí
Ze svazku vyplývá, že na schůzkách se Paroubek choval vstřícně: "KTS Roko se jeví jako inteligentní člověk, má přehled o politickém dění, odsuzuje osoby s protisocialistickými názory, obzvláště z okruhu Charty 77." Sám Paroubek o takovém rozhovoru pochybuje. "Nejsem si vědom toho, že bych něco takového dělal," uvedl. StB dále Paroubka popisuje jako člověka, který má dobrý vztah a názor na práci Bezpečnosti.

Neopatrní příslušníci
Po první schůzce s Paroubkem, která se odehrála 27. února 1979 v Grilu Jalta na Václavském náměstí, se StB pokusila získat o Paroubkovi co nejvíce informací v jeho bydlišti. Pokud možno nenápadně, samozřejmě. Což se tajným policistům moc nepovedlo.

Zjistili sice, že Paroubek má pověst slušného občana žijícího spořádaně. A že je znám jako inteligentní, sečtělý, ochotný a skromný muž. Jenže vyptávání příslušníků neuniklo samému Paroubkovi, který se na to příslušníků zeptal na další schůzce.

Policisté to zapsali, a přitom se sami pochválili, jak na jeho otázku "chytře" odpověděli: "V závěru schůzky KTS Roko upozornil, že se na něj někdo v bydlišti informoval z Bezpečnosti. Toto mu bylo taktně vyvráceno a dáno do spojitosti se sčítáním obyvatelstva." Jestli tomu sám Paroubek uvěřil, ze zápisu už jasné není.

Žádná jména
Na třech schůzkách se z Paroubka pokoušeli tajní policisté získat informace o různých lidech. Ať už ze socialistické strany či z emigrace. Nic konkrétního se však nedozvěděli.

"Z tohoto okruhu osob zná KTS jen svého přítele z dob studií, který emigroval do Rakouska v roce 1975. Konkrétnější informace neuvedl, pouze řekl, že emigrace neměla politický podtext. Jeho příjmení si Roko již nepamatuje." Nakonec StB podle spisu dospěla k závěru, že Paroubek pro ni není zajímavý.

Znamenalo to jediné: kontakty se přeruší. Rozhodnutí padlo 10. prosince 1982: "Bylo zjištěno, že nemá takové možnosti a styky, které by splňovaly naše potřeby při jeho využití ve zpravodajské činnosti. Podepsán: Sůva."

Spis jménem "Roko" byl uložen do archivu.

Žádné komentáře
 
Politikmann nás spasí!!! Najdi si svýho šmejda !!!