NA VAŠE ČINY NEZAPOMENEME

Milí spoluobčané, je třeba uchovat v paměti nezapomenutelné skutky, postoje a aféry našich předních politiků. Bez rozdílu barvy a politické příslušnosti. Najděte si proto každý svého šmejda a něco si o něm přečtěte.

Archivek

Nový příspěvek

Nechci si platit Paroubka

14.1.2010

Principy financování politických stran

Systém financování politických stran vychází z nutnosti naplnění několika základních

principů. Odborná literatura se v jejich výčtu liší, nicméně na čtyřech z nich

se shoduje. Jsou to principy rovnosti, svobody, veřejnosti a kontroly.

Principem rovnosti se rozumí zabezpečení stejného přístupu politických stran

k finančním zdrojům za účelem zajištění srovnatelných podmínek pro jejich činnost.

Naplňování principu svobody naproti tomu znamená umožnit průchod odlišným

schopnostem různých politických stran získávat finanční prostředky svépomocí. Je

zřejmé, že tyto dva principy jsou ve vzájemném protikladu. Uplatňovány jsou však

oba současně (byť v různých zemích v různém poměru) právě proto, že není žádoucí, aby jeden či druhý získal absolutní převahu. Absolutní převaha principu rovnosti by znamenala, že strana nebude moci získávat finanční prostředky vlastním přičiněním, např. náborem nových členů (a s nimi členských příspěvků). Striktní dodržování principu svobody by naopak poskytovalo neúměrnou výhodu stranám již etablovaným, nebo těm, které reprezentují zájmy kapitálově silných skupin, ve srovnání se stranami neparlamentními či reprezentujícími skupiny kapitálově slabší. Jedině vhodnou kombinací těchto dvou principů lze zabezpečit svobodnou soutěž politických stran.

 Zbylými třemi principy jsou pak princip veřejnosti, tedy povinnost činit financování

politických stran transparentní jak ve vztahu ke státu, tak ve vztahu k občanům,

možností nahlížet do výročních účetních zpráv stran. Jím je podmíněn princip kontroly. Ten spočívá v možnosti ověřit pravdivost a úplnost informací, které strany ve svém účetnictví uvádějí. Konečně princip vynutitelnosti by měl umožnit sankcionovat ty strany, které zákonem stanovená pravidla pro své financování nedodržují.

Hlavní příjem českých parlamentních stran jsou však státní příspěvky. Strany, které ve volbách získaly 1,5 % voličů, získají sto korun za každý odevzdaný hlas příslušné straně. Strany úspěšné z hlediska získání mandátu si přijdou při současném systému vyplácení každoročně na 900 tisíc korun za jeden mandát v případě poslanců a senátorů a na 250 tisíc korun za každého krajského zastupitele. Dále mají parlamentní strany nárok na "paušální" desetimilionový příspěvek

Nelíbí se mi tento systém. Nechci, aby se z mých daní financoval sjezd ODS, nebo billboard ČSSD s usměvavým, ale falešným Rathem. Jestli budu chtít nějakou stranu podpořit, tak se stanu jejím členem a budu platit příspěvky do stranické pokladničky, nebo příslušnou stranu obdaruji. Takhle ale podle mého stát vynakládá naše peníze na věci, na které nejsou určeny a nejedná se o malé peníze.

Strana                        částka (v milionech Kč)  

ČSSD                           175,7  

ODS                              169,9  

KSČM                              66,1  

KDU-ČSL                         42  

SZ                                      17,8  

SNK ED                            3,4  

Starostové a nezávislí       2,65  

Starostové pro Liberecký kraj 1,7  

Strana pro otevřenou společnost  1,65  

Alternativa                            1,25  

Doktoři                                  1  

Ostatní strany a hnutí  méně než  1  

Celkem                       487,275 mil.Kč

 

Kmotr Drobek

Žádné komentáře
 
Politikmann nás spasí!!! Najdi si svýho šmejda !!!