NA VAŠE ČINY NEZAPOMENEME

Milí spoluobčané, je třeba uchovat v paměti nezapomenutelné skutky, postoje a aféry našich předních politiků. Bez rozdílu barvy a politické příslušnosti. Najděte si proto každý svého šmejda a něco si o něm přečtěte.

Archivek

Nový příspěvek

KAM SE VŠUDE NACPALI NAŠI POSLANCI - seznam poslanců řazený dle abecedy, jejich politická příslušnost a funkce
KATEGORIE L-O
 1. MUDr. Mgr.Ivan Langer  místopředseda ODS, zřizovatel a předseda Nadace Bezpečná Olomouc, člen správní rady Střediska prevence a léčby drogových závislostí - Dropin o.p.s., člen správní rady Dětská dopravní nadace ,  předseda správní rady CEVRO (Liberálně-konzervativní akademie) , člen dozorčí rady  Multimediální park o. p. s.   
 2. Ing.František Laudát  ODS, člen Petičního výbor, člen a ověřovatel Výboru pro sociální politiku, člen Podvýboru pro dopravu, předseda Podvýboru pro důchodovou reformu, člen Podvýbor pro suroviny, odpady, obnovitelné zdroje a ochranu klimatu, člen Stálé komise pro rovné příležitosti, člen Dočasné komise pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi, člen Poradního sboru pro rekonstrukci Národního muzea, zasedá v komisi soutěže Dopravní stavba roku,  založil Malostranskou kulturní společnost 
 3. Jan Látka  ČSSD, člen Kontrolního výboru, místopředseda Výboru pro životní prostředí, člen Podvýboru pro kontrolu hospodaření ve veřejné správě,  
 4. Ing.Vladimíra Lesenská  ČSSD, členka Výboru pro sociální politiku, předsedkyně Podvýboru pro investice v sociální oblasti, místopředsedkyně Stálé komise pro rodinu, Předsedkyně Místní organizace ČSSD Týniště nad Orlicí, místopředsedkyně OVV ČSSD Rychnov nad Kněžnou, místopředsedkyně KVV ČSSD Královéhradeckého kraje. soudní znakyně v oboru: EKONOMIKA, odvětví: ceny a odhady, specializace: nemovitosti.

 5. Mgr.Ivana Levá  KSČM , členka zastupitelstva ve Starém Plzenci, členka Zastupitelstva Plzeňského kraje, členka a ověřovatelka Výboru pro sociální politiku, členka Podvýboru pro kulturu a mediální legislativu, členka Podvýboru pro zdravotně postižené a sociálně vyloučené skupiny, členka Podvýboru pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, místopředsedkyně Podvýboru pro heraldiku a vexilologii, členka Podvýboru pro národnostní menšiny, místopředsedkyně Stálé komise pro sdělovací prostředky  

 6. Zdeněk Lhota  ODS , člen Hospodářského výboru, člen Podvýboru pro podnikatelské prostředí, člen  Podvýboru pro energetiku, místopředseda regionálního sdružení ODS Královéhradeckého kraje, člen Rady města Hradec Králové, předseda sportovní komise. 

 7. Ing.Ladislav Libý  ODS, místopředseda  Bytového družstva Chrudim,člen Rozpočtového výboru , člen Výboru pro životní prostředí,  předseda Podvýboru pro financování péče o životní  prostředí , člen Podvýboru pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství, člen Podvýboru pro finanční trhy a loterie, místopředseda správní rady  LECTUS CZ o.p.s., člen dozorčí rady Česká konsolidační agentury, místopředseda představenstva Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.,  krajský zastupitel Pardubického kraje, místopředseda Regionálního sdružení ODS v Pardubickém kraji,  

 8. Mgr.Ondřej Liška  SZ, člen a ověřovatel Výboru pro sociální politiku, člen Výboru pro evropské záležitosti, člen Podvýboru pro české předsednictví Rady EU, člen Podvýboru pro přípravu novely zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, člen Pracovní skupiny Parlamentu pro jednání s poslanci Národní rady Rakouska o otázkách souvisejících s provozem jaderné elektrárny Temelín, spoluzakladatel sdružení Brno věc veřejná, místopředseda Strany zelených pro zahraniční politiku, 1.místopředseda poslaneckého klubu Strany zelených   

 9. Zdeněk Mach  ODS, člen Výboru pro životní prostředí, místopředseda Zemědělského výboru, člen Podvýboru pro lesní a vodní hospodářství, místopředseda Stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby,

 10. Mgr.Helena Mallotová  ODS, místopředsedkyně Petičního výboru, členka a ověřovatelka Zahraničního výboru, předsedkyně Podvýboru pro krajany, členka

 11. Mgr.Soňa Marková  KSČM, místopředsedkyně Výboru pro evropské záležitosti, členka a ověřovatelka Výboru pro zdravotnictví, členka Podvýboru pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, členka Podvýboru pro školství, členka Podvýboru pro vědu a vysoké školy, členka Podvýboru pro regionální a přeshraniční spolupráci, členka Podvýboru pro heraldiku a vexilologii, předsedkyně Stálé komise pro rovné příležitosti, předsedkyně okresního výboru KSČM v Náchodě, členka  ÚV KSČM.  

 12. Zdeněk Maršíček  KSČM, místopředseda Výboru pro bezpečnost, člen Podvýboru pro zpravodajské služby, člen Stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, člen Stálé komise pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky, předseda Okresního výboru KSČM v Chomutově

 13. PhDr.Lenka Mazuchová  ČSSD, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku, místopředsedkyně Podvýboru pro důchodovou reformu, Předsedkyně OVV Kladno, členka KVV ČSSD Středočeského kraje, starostka Unhoště, členka Dozorčí rady Vinařského fondu 

 14. Ing.Miloš Melčák,  CSc.  Nezařazení , 1961 – 1970  člen KSČ, 1991 -2007 člen ČSSD, Člen Rady vlády ČR pro bezpečnost silničního provozu, člen Výboru pro ekonomické záležitosti a rozvoj, člen Monitorovacího výboru PS RE, člen Stálé delegace do Parlamentního shromáždění Rady Evropy, člen Hospodářského výboru PS, člen Ústavně právního výboru, místopředseda Finančního podvýboru, člen Podvýboru pro dopravu, člen Hospodářského výboru, člen a ověřovatel Podvýboru pro podnikatelské prostředí, člen Podvýboru pro suroviny, odpady, obnovitelné zdroje a ochranu klimatu, předseda Podvýboru pro dopravu, člen Podvýboru pro zpravodajské služby, člen Podvýboru pro kontrolu obchodu s vojenským materiálem, člen expertní skupiny (přímo podřízené ministru dopravy) - pro přípravu návrhu novely zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, člen Podvýboru pro strategie a koncepce

 15. Ing. arch.Václav Mencl  ODS, místopředseda Výboru pro životní prostředí, člen Zemědělského výboru, člen Podvýbor pro lesní a vodní hospodářství, člen Podvýboru pro regionální rozvoj a využívání fondů EU, člen Podvýboru pro ochranu přírody a krajiny, vedoucí Stálé delegace do Středoevropské iniciativy, místopředseda Poslaneckého klubu Občanské demokratické strany 

 16. Ing. Mgr.Marcela Mertinová  ČSSD, 1994-1995 členkou ODS, místopředsedkyně OVV, členka KVV, referentka v Sekretariátu Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severozápad na Krajském úřadě Ústeckého kraje, členka Výbor pro sociální politiku, místopředsedkyně Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, členka Podvýboru pro mládež a sport, členka Podvýboru pro podnikatelské prostředí, členka Podvýbor pro investice v sociální oblasti, členka Podvýboru pro školství, členka Podvýboru pro vědu a vysoké školy, členka Stálé komise pro rovné příležitosti 

 17. Ing.Alfréd Michalík  ČSSD, do roku 1990 člen KSČ, člen městského zastupitelstva Bohumín, předseda MO ČSSD Bohumín, člen Rozpočtového výboru, člen Výboru pro zdravotnictví, místopředseda Podvýboru pro oblasti financované ze státního rozpočtu - výzkum, investice, dotace, člen Podvýboru pro činnost daňové a celní správy, člen Podvýboru pro finanční trhy a loterie, člen Stálé komise pro bankovnictví

 18. Ladislav Mlčák KSČM, absolvent Vysoké školy politické 1986, místopředseda Výboru pro životní prostředí, člen a ověřovatel Petičního výboru, člen Podvýboru pro lidská práva, předseda Okresního výboru KSČM v Přerově, předseda Olomoucké krajské rady KSČM, zastupitel města Přerova, zastupitel Olomouckého kraje, člen výboru pro strategický rozvoj a vnější vztahy Olomouckého kraje, člen a ověřovatel Petičního výboru, místopředseda Výboru pro životní prostředí, člen Podvýboru pro lidská práva

 19. MUDr.Dagmar Molendová  ODS, zastupitelka městského obvodu Ostrava-Jih, členka Výboru pro sociální politiku, členka Výboru pro zdravotnictví, předsedkyně Podvýboru pro zdravotně postižené a sociálně vyloučené skupiny, členka Podvýboru pro ekonomiku ve zdravotnictví, členka Podvýboru pro problematiku civilizačních onemocnění a závislostí, členka Podvýboru pro důchodovou reformu, členka Stálé komise pro rovné příležitostiStálé delegace do Shromáždění Západoevropské unie

 20. Ludmila Navrátilová  ČSSD, poslankyně od 1. 3. 2009

 21. RNDr.Petr Nečas   místopředseda ODS     

 22. Miroslava Němcová  ODS , místopředsedkyně Poslanecké sněmovny, místopředsedkyně Organizačního výboru, předsedkyně Podvýboru pro přípravu novely zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, členka Stálé delegace do Parlamentního shromáždění Rady Evropy, je majitelkou knihkupectví ve Žďáru nad Sázavou

 23. Mgr. Ing.Pavel Němec  ČSSD, poslanec od 1. 3. 2009

 24. Ing.František Novosad  ČSSD, člen a ověřovatel Zahraničního výboru, člen Zemědělského výboru, člen Podvýboru pro krajany, člen Podvýboru pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství, člen Podvýboru pro rozvoj venkova, místopředseda Podvýboru pro lesní a vodní hospodářství, člen Podvýboru pro vnější ekonomické vztahy, zastupitel Zlínského kraje, starosta obce Nový Hrozenkov, předseda Místní organizace ČSSD Nový Hrozenkov, předseda Okresního výkonného výboru ČSSD Vsetín, člen ÚVV ČSSD.  

 25. Zbyněk Novotný  ODS, zakladatel a majitel firmy Novotný elektronik, předseda místního sdružení ODS - Praha Libeň, člen Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, člen Petičního výboru, člen Stálé komise pro sdělovací prostředky, člen Stálé komise pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky, člen Stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, předseda Podvýboru pro heraldiku a vexilologii, člen Podvýboru pro ochranu spotřebitele,

 26. prof.RNDr.Ivan Ohlídal  ČSSD, člen Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, člen Podvýboru pro kulturu a mediální legislativu, předseda Podvýboru pro vědu a vysoké školy, člen Vyšetřovací komise pro vyšetření neoprávněných zásahů do soukromého a rodinného života některých osob uskutečňovaných za účelem nátlaku na členy Parlamentu České republiky, člen Zastupitelstva města Veselí nad Moravou. Zasedá rovněž v Radě města a ve Finačním výboru Zastupitelstva, člen Krajského výkonného výboru ČSSD Jihomoravského kraje, předseda Krajské odborné komise pro vědu a vzdělávání při KVV ČSSD Jihomoravského kraje, je profesorom Katedry fyzikální elektroniky, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně a v rámci fakulty člen Komise pro výběrová řízení, místopředseda Okresního výkonného výboru ČSSD Hodonín, hostující profesor na Shizuoka University v Hamamatsu (Japonsko) , člen Koordinační rady odborné komise pro školství, výchovu a vzdělávání při Ústředním výkonném výboru ČSSD, člen SPIE-The International Society for Optical Engineering, člen výboru SPIE CS (národní výbor), člen Jednoty českých matematiků a fyziků, člen České a Slovenské společnosti pro fotoniku, člen týmu Laboratoře moderní metrologie (společná laboratoř Českého metrologického institutu, Přírodovědecké fakulty MU a Ústavu fyzikálního inženýrství VUT)

 27. RSDr.Miroslav Opálka  KSČM , člen Volné myšlenky ČR - humanistického a etického sdružení občanů, člen Zastupitelstva Statutárního města Opava, člen Zastupitelstva Moravskoslezského kraje a člen Týmu expertů pěti politických stran pro přípravu podkladů pro rozhodnutí o důchodové reformě (tzv. Bezděkova komise), předseda Podvýboru pro reformu důchodového systému a reformu nemocenského pojištění, místopředseda Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, místopředseda Výboru pro sociální politiku,člen Podvýboru pro investice v sociální oblasti, člen Podvýboru pro kontrolní systémy

 28. Ing.Hana Orgoníková  ČSSD , 1990 - 1994 členka ČSS, členka výboru Společenství vlastníků bytů v domě čp.577, ul. Pecháčkova, Přibyslav, členka  Zastupitelstvo města Hradec Králové, členka Ústředního výkonného výboru ČSSD, členka Předsednictva ČSSD, předsedkyně Krajského výkonného výboru ČSSD Královéhradeckého kraje, předsedkyně  Okresního výkonného výboru ČSSD Hradec Králové, přersedkyně Městské organizace č. 5 Hradec Králové, předsedkyně Odborné komise ČSSD pro lidská práva a národnostní menšiny, předsedkyně Volební komise ČSSD místopředsedkyně Poslaneckého klubu ČSSD, členka a ověřovatelka Organizačního výboru, místopředsedkyně Petičního výboru, členka Podvýboru pro dopravu, členka Podvýboru pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, předsedkyně Podvýbor pro lidská práva, členka Podvýboru pro národnostní menšiny, členka Podvýboru pro přípravu novely zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, členka Stálé komise pro sdělovací prostředky, místopředsedkyně Poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické, její dcera Lucie je tiskovou mluvčí premiéra Paroubka.

Žádné komentáře
 
Politikmann nás spasí!!! Najdi si svýho šmejda !!!