NA VAŠE ČINY NEZAPOMENEME

Milí spoluobčané, je třeba uchovat v paměti nezapomenutelné skutky, postoje a aféry našich předních politiků. Bez rozdílu barvy a politické příslušnosti. Najděte si proto každý svého šmejda a něco si o něm přečtěte.

Psychycké poruchy politiků - ankety

Nový příspěvek

DISSOCIÁLNÍ PORUCHA OSOBNOSTI

Dissociální porucha osobnosti
Porucha osobnosti, která vyvolává pozornost vzhledem k vážné nerovnováze mezi chováním a převládajícími společenskými normami a která je charakterizována těmito rysy:

(a) nelítostný nezájem o city druhých,

(b) neotřesitelný a trvalý postoj nezodpovědnosti a bezohlednosti vůči společenským normám, pravidlům a závazkům,

(c) neschopnost udržet trvalé vztahy při schopnosti je bez nesnází vytvářet,

(d) velmi nízká tolerance k frustraci a nízký práh pro uvolnění agrese, včetně násilí,

(e) neschopnost zakoušet vinu a poučit se ze zkušenosti, zvláště z trestu,

(f) výrazné tendence ke svádění viny na jiné nebo poskytování plauzibilních racionalizací pro chování, které jedince přivádí do konfliktů se společností.

Jako přidružený rys může být přítomna přetrvávající iritabilita. Diagnózu mohou dále podporovat poruchy jednání během dětství a dospívání, ačkoliv nemusí být trvale přítomny.

 

Žádné komentáře
 
Politikmann nás spasí!!! Najdi si svýho šmejda !!!