NA VAŠE ČINY NEZAPOMENEME

Milí spoluobčané, je třeba uchovat v paměti nezapomenutelné skutky, postoje a aféry našich předních politiků. Bez rozdílu barvy a politické příslušnosti. Najděte si proto každý svého šmejda a něco si o něm přečtěte.

AKTUÁLNĚ

Nový příspěvek

Moje vize 2020
kmotr Drobek 21.2.2010

Platy zákonodárců:

1.      Platy poslanců a senátorů jsou přímo závislé  na průměrné mzdě v ČR. Navrhuji trojnásobek

2.      Nezdanitelné náhrady se vyplácejí pouze na základě doložených účetních dokladů (jízdenka, složenka za nájem bytu,kanceláře atd.) Tím se účinně zabrání jejich zneužívání.

3.      Při jakémkoliv podezření z korupce, nebo jiného trestného činu je zastupitel povinen odstoupit z funkce až do vyřešení podezření či vynesení soudního výroku.

Veřejné finance:

1.      Nárůst státního dluhu zastavit neprodleně a od r.2012 bez jakýchkoliv vyjímek

2.      Od roku 2012 dodržovat schodek veřejných rozpočtů k HDP  maximálně o tři procenta nižší než průměrný růst HDP

3.      Euro přijmout až v době, kdy bude naše měna a ekonomika dostatečně silná, aby přechod unesla a aby ten nebyl nevýhodný (nejpozději do r.2018)

Důchodová reforma:

1.      Zajistit výplaty ze státního důchodového systému ve výši 55% průměrné mzdy (v současnosti 54%)

2.      Zvýhodnit individuální a dobrovolné přispívání na důchod.

Zdravotnictví:

1.      zachovat spoluúčast pacientů na léčbě na současné úrovni (19%), ale zrušit poplatky za recept a zvýšit o 0,5% zdravotní pojištění. Tím sice ubude regulační efekt, ale i prostor levice k zneužívání zdravotnictví v populistickém politickém boji.

2.      vytvořit prostor pro dobrovolné připojištění pro nehrazenou péči a nadstandard

3.      zavedení elektronického zdravotnictví

Efektivní stát a ústavní reformy:

1.      snížit počet ministerstev o dvě až tři a zrušit či sloučit některé další státní instituce

2.      zadávání veřejných zakázek učinit přístupné široké veřejnosti i většímu počtu firem jejich vyvěšením na internetu.

3.      změnit volební systém – hlas voliče v Dolních Kotěhůlkách musí mít stejnou hodnotu jako hlas voliče v Praze. Ústavou zajistit bonlusový hlas vítězné straně, aby nemohlo dojít k patové situaci.

4.      zrušit vyplácení příspěvků politickým stranám ze státního rozpočtu. Nechť strany živí své kampaně a aparáty ze stranických příspěvků a sponzorských darů, které ovšem musejí být zveřejněny.

Sociální politika:

1.      Stanovit rozdílnou výši vyplácení sociálních dávek při dlouhodobé nezaměstnanosti v závislosti na ochotě příjemce dávek podílet se na zvelebování obce (organizovaný úklid, třídění domovního odpadu, jednoduché opravy výtluků na silnicích a cestách spadajících do údržby obce atd.)

Školství:

1.    garantovat bezplatný přístup ke vzdělání v základním a středním školství

2.      ve vysokoškolském vzdělání zavést mírnou spoluúčast studentů. S tím souvisí zavedení institutu studentských bezúročných půjček s odloženou dobou splácení.

Žádné komentáře
 
Politikmann nás spasí!!! Najdi si svýho šmejda !!!