NA VAŠE ČINY NEZAPOMENEME

Milí spoluobčané, je třeba uchovat v paměti nezapomenutelné skutky, postoje a aféry našich předních politiků. Bez rozdílu barvy a politické příslušnosti. Najděte si proto každý svého šmejda a něco si o něm přečtěte.

AFÉRY V POLITICE

Nový příspěvek

AFÉRA EXSOUDCE VYVADILA
Aféra Exsoudce Vyvadila  Jiří Vyvadil byl jako člen Nejvyššího správního soudu na stáži na Ministerstvu spravedlnosti, kde byl ve funkci náměstka ministra Pavla Němce. Premiér Jiřího Vyvadila zaúkoloval a pověřil ho jednáním s nepravomocně odsouzeným podnikatelem Tomášem Pitrem. Jiří Vyvadil pokyn premiéra Paroubka splnil a skutečně se s Tomášem Pitrem sešel a vyjednával s ním ohledně Setuzy. O své aktivitě však neinformoval svého přímého nadřízeného (rozuměj ministra spravedlnosti). Rozhořel se tedy spor mezi ministrem a jeho náměstkem, který byl rázně ukončen předsedou Nejvyššího správního soudu Josefem Baxou. Josef Baxa Jiřího Vyvadila odvolal ze stáže a vyzval ho, aby se vzdal funkce soudce s odůvodněním, že svým politickým vystupováním ohrozil důvěru v nezávislost soudu. Vzhledem k tomu, že tak Jiří Vyvadil neučinil, podal na něj Josef Baxa kárnému žalobu, která měla Jiřího Vyvadila zbavit soudcovského taláru. Následně se Jiří Vyvadil svůj soudcovský mandát sám složil. Premiér Paroubek však své věrné vždy hájí, a tak se Jiří Vyvadil pár hodin po své rezignaci stal jeho neplaceným poradcem pro soudnictví, právo a spravedlnost.
Je zde však veliký háček. Podle Nejvyššího správního soudu se Jiří Vyvadil může stát premiérovým poradcem nejdříve za tři měsíce. Podle zákona musí nejdříve Vrchní soud v Olomouci ukončit kárné řízení s Jiřím Vyvadilem a do té doby Jiří Vyvadil pro premiéra pracovat nesmí. Po skončení kárného řízení přestane platit rozhodnutí ministra spravedlnosti, kterým Jiřího Vyvadila dočasně zbavil funkce soudce.
Jenže podle mluvčí Nejvyššího správního soudu Sylvy Dostálové se pak Jiří Vyvadil znovu stane soudcem: „Zákon totiž stanovuje, že funkce soudce, který se zřekl mandátu, zanikne uplynutím tří kalendářních měsíců následujících po měsíci, v němž bylo oznámení soudce o vzdání se funkce doručeno prezidentu republiky.“ Lhůta tedy Jiřímu Vyvadilovi vyprší až na konci června. DO té doby bude stále členem Nejvyššího správního soudu. Vztahují se tak na něj všechny povinnosti soudce, například Jiří Vyvadil musí zachovávat nezávislost a nestrannost a s tím je neslučitelná jakákoli politická činnost, včetně funkce poradce premiéra. Jenže jak už jsme si zvykli, premiér Paroubek si s podobnými malichernostmi příliš hlavu nedělá.


Žádné komentáře
 
Politikmann nás spasí!!! Najdi si svýho šmejda !!!